אפוטרופוס

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות קובע כי בית המשפט לענייני משפחה יכול למנות אפוטרופוס לקשיש (או כל אדם אחר) אשר עקב מצבו הרפואי או הנפשי אינו מסוגל לדאוג לענייניו ולנהל את כספו בין אם באופן זמני או קבוע.

לרוב אפוטרופוס ממונה לקשישים במצב תפקודי סיעודי או תשוש נפש, אשר אינם מסוגלים לדאוג לעצמם. יש לציין כי ניתן על פי הוראות החוק למנות אפוטרופוס לכל קשיש אשר הוגדר כתשוש נפש (הסובל מדמנציה, אלצהיימר וכו').

 מינוי אפוטרופוס

אפוטרופוס ממונה על ידי בית המשפט אשר קובע את תקופת המינוי. לאפוטרופוס אחריות לגופו ורכושו של החסוי ועשוי לשאת באחריות אישית אלא אם פעל באישור בית המשפט או בתום לב.

כאמור, אפוטרופסות ממונה על ידי בית המשפט ויכול להיות גוף ממונה, אדם זר או קרוב משפחה. כאשר קיימת מחלוקת בין בני המשפחה לגבי זהות האפוטרופוס, בית המשפט נעזר בשירותי הרווחה ועשוי למנות אדם גם ללא הסכמה של כל בני המשפחה. רק האפוטרופוס הממונה יכול לנהל את רכוש החסוי.

רצוי להיעזר בשרותיו של משרד עורך דין בהגשת הבקשה למינוי אפוטרופוס אם כי אין חובה לעשות כן.

מי רשאי לפנות לבית משפט על מנת למנות אפוטרופוס לחסוי?

קרוב משפחה, גוף מוסדי (כגון בית אבות, מוסד סיעודי וכו'), וכן כל אדם רשאי לפנות לבית המשפט על מנת למנות אפוטרופוס לקשיש (או כל אדם אחד) סיעודי או תשוש נפש אשר אינו יכול לדאוג לענייניו.

סמכויות האפוטרופוס

האפוטרופוס רשאי לבצע פעולות שוטפות (כגון ביצוע תשלומים, קבלת הכנסות וכו') הקשורות לחסוי. על האפוטרופוס לפנות לבית המשפט על מנת לקבל אישור לביצוע פעולות מסויימות כגון מכירת נכס נדל"ן, מכירת דירה, השכרת דירה או נכס אחר.

אין בסמכותו של האפוטרופוס לערוך צוואה עבור החסוי או לקבוע כיצד יחולק עזבונו לאחר מותו. במידה וקשיש הוכרז כפסול דין, אין באפשרותו לערוך צוואה ורכושו לאחר מותו יחולק בין יורשיו על פי החוק.

האפוטרופוס זכאי לקבל שכר עבור עבודתו, כפי שאושר על ידי בית המשפט.

האם כדאי לשמש כאפוטרופוס לקרוב משפחה?

אומנם מן ההגיון הוא שקרוב משפחה ינהל את ענייניו של החסוי בצורה הטובה ביותר, אולם אם אותו קרוב משפחה צפוי להיות אחד מיורשיו של החסוי, לאור פסיקה חדשה של בית המשפט העליון, ייטב אם לא ישמש כאפוטרופוס. במקרה שנדון, קשישה ערירית, החליטה לרשום את אחייניתה שסעדה אותה כמוטבת בקופת הגמל שלה. האחיינית, ששימשה גם כאפוטרופוסית של הקשישה, טיפלה בדודתה עד שמתה.

בית המשפט העליון קבע שלמרות שהאישה הייתה כשירה בדעתה אין האחיינית זכאית לרשת אותה. יש לציין שמקרה זה נדון שוב בדיון חוזר בבית המשפט העליון. עד למתן פסק דין בדיון החוזר יש לשקול אפוטרופסות לקרוב משפחה אשר צפוי להוריש חלק מרכושו לאפוטרופוס.

להרחבה בנושא זה כדאי לבדוק את פסק הדין שניתן בבית המשפט העליון – ע"א 4377/04  וכן דנ"א 6770/07

דוחות ודיווחים

על האפוטרופוס לדווח לאפוטרופוס הכללי אשר הוסמך לפקח על אופן ניהול הרכוש והכספים על ידי האפוטרופוסים לפי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

הפיקוח נעשה באמצעות הגשת דוחות כספיים ודיווחים על הרכוש המנוהל והפעילות שמבוצעת לאפוטרופוס הכללי. כמו כן, תוך 30 יום מיום המינוי חייב האפוטרופוס להגיש לאפוטרופוס הכללי פרטה (אינוונטר) של כל נכסי החסוי. יש להגיש דוח שנתי לאפוטרופוס הכללי הכולל דין וחשבון על פעולותיו הכולל פרטים על התקבולים והתשלומים שנעשו בנכסי החסוי ומידע נוסף הקשור לניהול רכוש החסוי.

עוד באותו הנושא: צוואה זוגית

מעוניינים במידע נוסף?

מעוניינים לקבל מידע נוסף לגבי אפוטרופסות? למידע בנושא שירותי אפוטרופסות לחסויים פנו אלינו
דרג מאמר זה