בית אבות במגזר הערבי

הטיפול בקשיש הערבי בישראל

בשנים האחרונות חלו שינויים בתפיסת בית האבות בקרב האוכלוסייה הערבית בישראל.

בעבר לא היה נהוג להכניס קשישים למסגרת מוסדית מאחר ולמשפחה המורחבת היה תפקיד מרכזי בטיפול בקשיש ומחוייבות לרווחתו. הקשיש עצמו נהנה ממעמד חברתי גבוה, סטטוס והון אישי.

על פי המסורת הערבית, המשפחה מהווה רשת תמיכה עיקרית בקשיש וכמעט ולא נעזרה בשירותים פורמליים שהוצעו בקהילה. העברת עול הטיפול בקשיש ערבי לבית אבות  התרחשה במקרים ספורים בלבד ולרוב עקב נסיבות אישיות מיוחדות.

תופעת כניסת קשישים ערבים לבתי אבות הינה חדשה ונובעת משינויים שחלו בחברה הערבית והתפתחות המודרניזציה בכלל.

לשינויים אלה שישנם השפעות רבות על החברה הערבית בישראל. מעמדו של הקשיש בחברה נחלש הן מבחינה כלכלית היות וכיום קשישים רבים תומכים כלכלית בילדיהם ונותרים ללא רכוש, והן מבחינת תפיסת מקומו בחברה בשל אי ידיעת השפה העברית והשתלבות בחברה המודרנית בארץ. כמו כן, בעבר המטפל העיקרי בקשיש היו הנשים שכיום מרביתן עובדות מחוץ לבית. כתוצאה מכך תמיכתה של המשפחה בזקן קטנה ויותר קשישים פונים למסגרת מוסדית.

שינוי בתפיסת פתרון מוסדי

בעשור האחרון חל גידול משמעותי באחוז הקשישים בארץ. כיום 11% בקרב האוכלוסייה היהודית הינם קשישים ו- 3% בקרב האוכלוסייה הערבית. הסיבה לכך הינה עלייה בתוחלת החיים.
העלייה בתוחלת החיים לוותה בעלייה משמעותית של קשישים סיעודיים החיים עם מוגבלויות שונות ומחלות כרוניות שזקוקים לעזרה סיעודית והשגחה במשך כל היום.

במחקר שנערך באוניברסיטה העברית נמצא  כי קיים קשר הפוך בין רמה גבוהה יותר של מודרניזציה והעיור ביישובים הערבים לבין הנכונות של בני המשפחה של הקשיש לטיפול מסור ומחוייב. למרות זאת העסקת עובד זר סיעודי או מטפלת סיעודית איננה מקובלת ואינה קיימת במגזר הערבי.

הטיפול בקשיש הערבי

בישראל שיעור הקשישים הערבים השוהים במסגרת של בית אבות עומד על 0.7% לעומת 6% במגזר היהודי.

סיבה נוספת לכך היא אי המצאותם של שירותים מוסדיים המותאמים לאוכלוסייה ערבית ומיקומם של מוסדות קיימים במרחק רב ממקום מגוריהם של הקשישים. כמו כן מערכות הרווחה והשירותים הקהילתיים בישובים הערבים סובלות מחוסר תקציבים וחוסר יכולת מימון שהות במוסד.

בסקר שערך רביע חלאילה מהאוניברסיטה העיברית עולה כי ב-36% מהמקרים מטפלת בקשיש ביתו, ב-32% מהמקרים המטפל העיקרי הוא בנו של הקשיש, ב-27% מהמקרים מטפלת בקשיש כלתו וב-5% מהמקרים המטפל הוא בן משפחה אחר.

ממצא מפתיע נוסף הוא כי 60% מהקשישים אשר מקבלים טיפול סיעודי מתגוררים יחד עם בן משפחה אחר.

בתי אבות למגזר הערבי

בארץ קיימים שני בתי אבות המיועדים למזגר הערבי:

בית אבות דבורייה בכפר דבורייה ומיועד לקשישים סיעודיים ותשושי נפש
בית אבות סנט פרנסיס בנצרת ומיועד לקשישים סיעודיים.

 

דרג מאמר זה