הסכם התקשרות מול בית אבות

חוזה עם בתי אבות

ההחלטה לעבור לגור במעון לקשישים, בין אם מדובר בדיור מוגן, בית אבות לקשישים מתפקדים, בית אבות סיעודי או בית אבות לתשושי נפש, היא אחת ההחלטות המורכבות ביותר שקיימות, בעבור אדם או/ו מי מקרוביו אשר נאלץ לעבור מביתו למסגרת שכזו.

חלק ממורכבות ההחלטה נובע ממעבר מסביבה מוכרת, מזו שנים רבות אל סביבה שאינה מוכרת, המלאה באנשים, אחיות, רופאים, מיטות ואווירה אשר בתחילה עלולה להיות מלחיצה מאוד עבור הקשיש המתאכלס באחד מבתי האבות, באשר הם.

ברוב המקרים, כאשר מתקבלת החלטה שכזו, בודקים כמה אפשרויות לפני שבוחרים את בית האבות אשר הכי מתאים וראוי למחיית הקשיש. כאשר נבחר אותו בית אבותאולטימטיבי, נחתם חוזה בין הקשיש או/ו בני משפחתו, תלוי ברמת צלילותו ומצב הסיעוד של הקשיש. לרוב למרות שהחוזים אחידים, ניתן טרם החתימה לנהל מו"מ לגבי הסעיפים השונים וההתחייבויות הן של המוסד והן של הדייר.

חוזה עם בית אבות – מה חשוב לבדוק?

להלן מספר נקודות אשר חובה לבחון טרם החתימה על חוזה הכניסה לבית האבות או הדיור המוגן:

 •     הדבר הראשון ואולי הקודם עוד לבחירת בית האבות הוא בדיקת רישיונות המקום. בית האבות חייב להחזיק רישיון הפעלה מטעם משרד הרווחה או משרד הבריאות והרשות המקומית (רשיון עסק), אשר מכיל בתוכו גם אישור מכבי אש לכל מקרה חירום. רישיונות אלו מבטיחים את חוקיות הפעלתו של המוסד ואת קיום פיקוח על בתי אבות בכל המישורים הללו, לרבות מבחינת תנאי מחיית הדיירים במקום והטיפול בהם. הרישיונות הללו ניתנים לאחר בחינה מדוקדקת של נהלי העבודה, הצוותים העובדים במקום. יש לציין כי מעונות הדיור המוגן, לעומת זאת אינם מחויבים לרישיונות שכאלה.
 • אסור לוותר על קיום וועדת קבלה – ועדת הקבלה למקום, אשר הרכבה, על פי חוק אמור להיות עובד סוציאלי, אחות, רופא ומנהל המוסד בוחנת את התאמת הדייר למוסד.
 •    תעריפי מוסדות לקשישים – גובה התשלום החודשי ומה מופיע בחוזה בתמורה לתשלום זה, האם מרכיב את כלל השירותים במקום, האם נדרש להוסיף תשלום עבור שירותים מסוימים ועוד.
 •     הגדרה מדויקת גם מבחינת הדייר המיועד וגם מבחינת המקום, באשר למה נחשב הפרה של תנאי החוזה ומה נעשה במקרה שכזה. במידה ובחוזה מופיע סעיף חד צדדי שכזה, או בכלל לא מופיע סעיף שכזה, חובה להוסיפו שהלא כך ניתן להגן על עניינו של הדייר המיועד.
 • עידכון מחירים – חשוב לבדוק באילו נסיבות המוסד רשאי להעלות את המחיר ולאילו מדדים המחיר צמוד. כמו כן בדקו האם קיים פרוט בחוזה לגבי מחיר שהייה במחלקות אחרות כתוצאה מהדרדרות במצב התפקודי של הדייר.
 • אחריות המוסד הסיעודי, הדיור המוגן או בית האבות הרגיל, באשר לדייר המיועד, בריאותו, רכושו, כל נזק אפשרי אשר יכול להיגרם לקשיש, פינוי למוסדות רפואיים, ביטוחים ועוד. באם לא קיים סעיף שכזה, או קיים אך מעורפל, חובה להגדירו באופן ברור.
 • אפשרות עזיבה של הדייר מבית האבות, ולא על מנת לעבור למוסד רפואי כלשהו עקב הידרדרות מצב בריאותו של הדייר, אלא מתוך רצון לעזוב או/ו לעבור למקום אחר. האם קיים תשלום קנס כלשהו, מה בדבר דמי פיקדון אם מופקדים כאלה, ורצוי כמה שניתן למזער נזקים כלכליים בעקבות החלטה שכזו, שכן זוהי זכותו של כל דייר ושל משפחתו להוציאו מבית אבות זה או אחר מכל שיקול שהוא.
 • האם במקום מותקנים אמצעי בטיחות המותאמים לדייר המיועד, אביזרי סיוע, לרבות בחדר השירותים והאמבטיה, האם הציוד הרפואי, מתקני המקום, המטבח ועוד עומדים בתקנים ומפוקחים על ידי הגופים השונים
 • דמי פיקדון – האם ניתנים עם הכניסה למוסד, מה גובהם ומה דינם במקרה בו הדייר נפטר, בעבור כל נקודת זמן.
 • ביטוח – בידקו האם המוסד מתחייב לבטח את הדייר ואת המבקרים בביטוח צד ג' ובביטוח אחריות מקצועית של הצוות המטפל
 • רצוי להתייעץ עם איש מקצוע לגבי סעיפי החוזה, למען בדיקה האם סעיפים מסוימים בחוזים האחידים הללו בוטלו, שונו או הוספו.
1.9/5 - (8 votes)