פטורים הקלות והטבות מס – קשישים, גמלאים ובני גיל הזהב

רשויות המס הקנו מספר הקלות מס יחודיות לקשישים במטרה למזער את הפגיעה ברמת החיים של קשישים אשר הפסיקו לעבוד, בין אם הם מקבלים פנסיה, מפיקים הכנסה מהשכרת עסק בו עבדו טרם פרישתם לגימלאות, או מקבלים ריבית מפקדונות בנקאיים..

סעיפי הקלות אלו מקנים הטבות המס לקשישים – בין אם הם היו עצמאים או שכירים. קשישים אשר היו שכירים ופרשו לפנסיה, זכאים להקלות מס  מהכנסותיהם מקצבה (פנסיה).

במידת הצורך ניתן לקבל החזר מס ששולם. מומלץ להתייעץ עם רואה חשבון או יועץ מס לגבי ניצול ההטבות.

להלן רשימת ההטבות וההקלות להם זכאים קשישים:

פטור מס – דמי שכירות המתקבלים מנכס אשר שימש כמקום עסקו של הקשיש

פטור זה ניתן להכנסת דמי שכירות המתקבלת מנכס מקרקעין אשר בו הפיק הקשיש לפני שפרש הכנסות ממשלח יד וכן לנכסים נוספים.

להרחבה בנושא: פטור ממס להכנסה מדמי שכירות מנכס ששימש כעסקו של הקשיש

זיכוי עבור בן זוג שאינו עובד

נקודת זיכוי במס הכנסה ניתנת ליחיד אשר בן זוגו אינו עובד והוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה.

להרחבה בנושא: זיכוי בגין בן זוג שאינו עובד

פטורים והקלות מהכנסות ריבית

הקלות אלו ניתנו לריבית המתקבלת ממוסד בנקאי.

זכאים להקלות בעלי הכנסות נמוכות עבור ניכוי מריבית וכן ניכוי מיוחד מריבית הניתן באופן אוטומטי על ידי רשויות המס לקשישים שהגיעו לגיל המזכה.

הקלה נוספת היא ריבית מוטבת הניתנת לתא משפחתי אשר לפחות אחד מבני הזוג בו הגיע לגיל פרישה ומקנה פטור בשיעור 35% מסכום ה"ריבית המזכה" המשולמת על פיקדון בבנק או על תכנית חסכון.

להרחבה – הטבות מס על הכנסה מריבית

הנחות במס לניצולי שואה

ניצולי שואה זכאים לקבל פטור ממס רכישה עובר מוצרי חשמל מסויימים

הקלות מס לקשישים השוהים במוסד

קיימים סעיפים המקנים הטבות מס לקשישים השוהים במוסד או בית אבות

פטור מס – דמי שכירות המתקבלים מהשכרת דירת המגורים של הקשיש טרם שעבר לבית אבות

הכנסות דמי שכירות שמקבל קשיש העובר לבית אבות מדירה אשר בה גר פטורה ממס. פטור זה אינו גורע מהאפשרות לקבל פטור ממס לכלל האוכלוסיה על דמי שכירות המתקבלים מדירה בכפוף לתקרה.

להרחבה בנושא: פטור ממס לקשישים העוברים לבית אבות והמשכירים את דירתם

הקלת מס – החזקת קרוב משפחה במוסד

ניתן לקבל זיכוי מס עבור הורה אשר מאושפז במוסד. זיכוי זה ניתן כאשר עקב מצבו התפקודי של ההורה הוא מרותק למיטה, מוגדר כתשוש נפש או עיוור.

להרחבה בנושא: זיכוי מס עבור הוצאות החזקת קרוב במוסד

פטור ממס במכירת דירת מגורים לצורך רכישת זכות בבית אבות

קשיש המוכר דירת מגורים בתקופה הקובעת יכול לבקש פטור לשם חילוף דירת המגורים בזכות למגורים בבית אבות.

להרחבה בנושא: פטור ממס במכירת דירת מגורים ורכישת זכות בבית אבות

החזרי מס

במקרים רבים משלמים מס הכנסה מעבר לדרוש – בדקו האם מגיע לכם החזר מס. למידע נוסף – זכויות בגיל פרישה

דרג מאמר זה