נקודת זיכוי בגין בן זוג שאינו עובד

סעיף 37 לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד אשר בן זוגו אינו עובד זכאי לנקודת זיכוי נוספת במס הכנסה.

מי זכאי להטבה?

יחיד אשר הוא או בן זוגו הגיע לגיל פרישה או שאחד מהם עיוור או נכה.

בן הזוג אינו עובד והיחיד דואג לכלכלת בן הזוג

שווי ההטבה

נקודת זיכוי נוספת שמשמעותה חיסכון של 2,136 ₪ לשנת עבודה מלאה.

איך לקבל את ההטבה?

יש לסמן את המשבצת המתאימה בטופס 101 של בן הזוג העובד לשנת המס.

האם ניתן לקבל זיכוי בגין העבר?

ניתן לקבל את נקודת הזיכוי גם עבור שנת 2006. לצורך כך יש לגשת למשרדי מס הכנסה.

להלן נוסח הסעיף:

37. זיכוי בעד בן זוג

בחישוב המס של יחיד מוטב תושב ישראל, שהוכיח להנחת דעתו של פקיד השומה כי בשנת המס כלכלת בן זוגו הייתה עליו, תובא בחשבון נקודת זיכוי אחת.

לעניין סעיף זה, "יחיד מוטב" – יחיד שהוא או שבן זוגו הגיע לגיל פרישה, או שהוא או שבן זוגו, עיוור או נכה כמשמעותם בסעיף 9(5)(א)

 

נושאים קשורים

החזרי מס הכנסה

הטבות מיסים גימלאים

הטבות מס – הכנסות ריבית

 

דרג מאמר זה