צוואה וירושה

גם אם מגיעים לשיבה טובה, קשישים מופלגים בני גיל הזהב בסופו של דבר הולכים בדרך כל אדם. לכן, צוואות רבות מתחילות במשפט: "הואיל ואין אדם יודע את יום פקודתו…"  במטרה להורות על דרך ואופי חלוקת הרכוש הקיים במועד עריכת הצוואה או שיווסף בעתיד וישאר במועד המוות.

לאחר מותו של אדם, רכושו עובד ליורשיו. מטרת הצוואה היא לקבוע מיהם היורשים ואיך יחולק הרכוש.

כאשר לא נכתבת צוואה

במידה ולא נערכה צוואה, הרכוש מחולק בהתאם להוראות חוק הירושה בין יורשיו ובמידה ולא קיימים יורשים הרכוש עובר למדינה.

קשישים רבים נמנעים מעריכת צוואה לרוב כתוצאה מאי מחשבה על העתיד הנראה כרחוק, מרתיעה בהתעסקות בתחום זה ופחד ממזל רע או אי יכולת או רצון להתעמת עם היורשים על דרך חלוקת הרכוש.

אדם הכותב בחייו ובדעה צלולה צוואה, יכול לחלק את רכושו לאחר מותו בכל דרך שיחפוץ, לנשל כל אדם אשר מהווה יורש חוקי, לקבוע כל דרך חלוקה ולמנות אדם חיצוני כמנהל או כמפקח.

כאמור, במידה ולא נערכה צוואה, הרכוש מחולק בהתאם להוראות החוק – להלן תמצית הוראות חוק הירושה בנוגע לקביעת היורשים וחלוקת הרכוש בינהם:

היורשים הינם: מי שהיה במות המוריש בן הזוג, ילדי המוריש וצאצאיהם (נכדיו של המוריש), הוריו וצאצאיהם (אחיו של המוריש), הורי הוריו וצאצאיהם (דודיו של המוריש).

דרך חלוקת הרכוש על פי הוראות חוק הירושה תלויה במהות היורשים – בן זוג, ילדים, הורים וכו' ויש צורך בפניה לרשם לענייני ירושה על מנת לקבל צו ירושה המסדיר את חלוקת הרכוש. לרוב, נותרים נכסי נדל"ן (כגון דירה, חנות וכו') ולצורך חלוקתם ביחס הנכון יש צורך בהערכת שמאי מקרקעין.

במקרים רבים ומצערים נערכים מאבקים משפטיים ארוכים בין היורשים היכולים היו להימנע במידה והייתה נערכת צוואה המסדירה במדויק את דרך חלוקת הרכוש.

כתיבת צוואה אומנם מונעת סכסוכים בין היורשים אולם לא תוכל להכריח אותם לאהוב זה את זה למרות  חלוקת הרכוש בהתאם לרצונות כותב הצוואה.

יש לציין שמי שהוגדר כפסול דין אינו יכול לכתוב צוואה. כמו כן, אפוטרופוס אינו יכול לכתוב צוואה בשמו של חסוי.

קיימים ארבעה סוגים שונים של צוואות:

  • צוואה בכתב, חתומה, בתוספת תאריך מול שני עדים. מתבצעת ונערכת לרוב על ידי עורך דין
  • צוואה בכתב ידו של המוריש בתוספת תאריך וחתימה
  • צוואה מול רשות – נוטריון, שופט או הרשם לענייני ירושה
  • צוואה בעל פה -צוואת שכיב מרע מתבצעת מול שני עדים ונערכת על ידי חולה אנוש אשר חושב כי מותו צפוי בקרוב

על מנת למנוע חילוקי דעות ומאבקים משפטיים בגין תוקפה של הצוואה או הכוונה בה, מומלץ לערוך צוואה בפני עורך דין העוסק בהכנת צוואות (בדרך כלל עורך דין המתמחה בנושא דיני משפחה – צוואות, גירושין, הסכמי ממון וכו'). על תוקף צוואה שכזו ניתן לערער במקרים ספורים ונדירים בלבד. כמו כן יש להקפיד להפקיד את הצוואה בלשכת הרשם לענייני ירושה.

בקשה לצו קיום צוואה או צו ירושה מוגשת למשרד הרשם לענייני ירושה (באגף האפוטרופוס הכללי, משרד המשפטים) ואשר אחראי על בדיקת הבקשה, הוצאת צו ירושה או העברת התיק במקרים מורכבים לבית המשפט לענייני משפחה.

במקרים מסויימים מעדיפים הקשישים ליצור הקדש – תהליך שבו הם מאפשרים לאדם או לגוף ציבורי לקבל את הרווחים המופקים מהנכס שברשותם. לאחרונה הבחירה בצוואה זוגית, החלה לצבור תאוצה כאשר יותר ויותר בני זוג מחליטים לנסח צוואה זוגית ביחד, כאשר כל הפרטים נקבעים על ידי בני הזוג באופן משותף.

מאמרים ואתרים קשורים:

אפוטרופסות ומינוי אפוטרופוס לקשיש

הקלות ופטור מס

ירושה וצוואה – האתר המקיף ביותר בתחום

דרג מאמר זה