מבחן תלות

מבחן ADLנועד לבדוק את מידת תפקודו של הקשיש ובכך לקבוע את זכאותו לקבלת גמלת סיעוד – חוק סיעוד וכן לקבלת היתר העסקת עובד זר סיעודי.

מבחן התלות – ה- A.D.L מבוצע על ידי עובד הביטוח הלאומי (הקשיש יכול לבחור בין אחות לבין רופא מומחה בגריאטריה) בבית הקשיש ונועד לבחון את מידת התפקוד של הקשיש ומידת תלותו בעזרה.
עד לסוף אפריל 2012, המבחן נעשה על ידי אחות מוסמכת שהגיעה לביתו של הקשיש. לאור תלונות רבות על דרך ביצוע המבחן – בצורה משפילה ומזלזלת, הוחלט לאפשר לקשיש לבחור מי יבצע לו את המבחן: אחות של בריאות הציבור או רופא מומחה בגריאטריה. נכון להיום (מאי 2012) קשישים בגילאי 80-90 המתגוררים בישובים פתח תקווה, טבריה ואזור ירושלים רשאים לבחור בין שתי האופציות הנ"ל. בהמשך הניסוי יתפרס לישובים נוספים.

במבחן ה-A.D.L יש שלושה מרכיבים:

 • הערכת תפקוד הקשיש ומידת העזרה לה הוא זקוק בחיי היום-יום
 • הערכת הצורך בהשגחה למען בטחון הקשיש ובטחון סביבתו
 • בדיקה האם הקשיש מתגורר לבדו והאם הוא מתגורר במקום עליו הוא הצהיר

מבחן תלות ADL – הערכת התפקוד

הניקוד עבור הערכת תפקודו הכללי של הקשיש הינו בין 0 ל-8 והוא נקבע על ידי הערכת תפקודו של הקשיש  בחמישה תחומים עיקריים: ניידות, הלבשה, אכילה, רחצה, ושליטה בהפרשות.

הקשיש יקבל ציון 0 במידה והוא אינו זקוק לסיוע ולעזרה בביצוע הפעולה (למשל קשיש הנעזר בהליכון או במקל ומסוגל להתנייד ללא סיוע יקבל ציון 0 בסעיף הניידות, אם הקשיש נופל אך מסוגל לקום לבדו ללא עזרה גם כן יקבע כי יקבל ציון 0 עבור פעולה זו).
ציון המרבי בכל תחום ינתן כאשר הנבדק זקוק לסיוע מאחר והוא מוגבל לחלוטין ואינו מסוגל לבצע את הפעולה הנבדקת.

להלן טווח מידת העזרה בכל סעיף במבחן זה:

ניידות

 • ציון 0 – לקשיש עצמאי בניידות בין אם הוא נעזר בעזרי הליכה או לא וזאת במאמץ קל בלבד.
 • ציון ביניים – קשיש אשר זקוק לעזרה בניידות או להכוונה מאחר והוא עיוור או חסר תובנה וכן לקשיש עצמאי עם כסא גלגלים.
 • ציון מירבי – קשיש אשר מרותק לכסא גלגלים או למטה ותלוי לחלוטין בעזרה חיצונית.

הלבשה

 • ציון 0 – קשיש אשר מתלבש ללא עזרה גם אם כרוך בכך מאמץ קל
 • ציון ביניים – קשיש אשר זקוק לסיוע או עזרה קלה בהלבשה או בבחירת הבגד
 • ציון מירבי – זקוק לעזרה מלאה בהלבשה או להכוונה צמודה מאחר והוא תשוש נפש

אכילה

 • ציון 0 – מסוגל לחמם לעצמו מזון, ליטול תרופות ולאכול ולשתות בכוחות עצמו
 • ציון ביניים – קשישים אשר זקוקים לסיוע בנטילת תרופות, קשישים עיוורים, מי שלא מסוגל לחמם לעצמו מזון או הזקוק לסיוע באכילה ושתיה גם עקב חוסר תובנה
 • ציון מירבי – מי שתלוי לחלוטין בעזרה חיצונית באכילה ובשתיה

רחצה

 • ציון 0 – מי שמתרחץ ללא עזרה
 • ציון ביניים – קשיש הזקוק לעזרה קלה ברחצה(כניסה לאמבטיה, רחצת רגליים, חפיפת ראש) וכן מי שזקוק לעזרה ברחצת הגוף
 • ציון מירבי – מי שזקוק לעזרה מלאה ברחצה לרבות רחצת הפנים ומי שאינו מסוגל להתרחץ לבדו עקב שיטיון

שליטה בהפרשות

 • ציון נמוך – מי שעצמאי או זקוק לסיוע קל בהחתלה או ליווי בלילה
 • ציון ביניים – זקוק לעזרה בפעולה אחת עד שלוש מהפעולות – ניידות, הגיינה או הלבשת תחתון
 • ציון מירבי – אינו שולט על שני הסוגרים וזקוק לסיוע מלא בפעולות ניידות, הגיינה או הלבשת תחתון

מבחן תלות ADL – הצורך בהשגחה

הציון במבחן ההשגחה נקבע לפי מידת הסכנה של הקשיש לעצמו ולסביבה.
ערך נמוך ינתן לקשישים אשר אינם מסכנים את עצמם ואת הסביבה, ציון בינוני ינתן לקשישים אשר זקוקים להשגחה בחלק מפעולות היום-יום אולם ניתן להשאירם לבדם לפרקי זמן מסויימים.
ציון מירבי ינתן לקשישים אשר מסכנים את עצמם או את סביבתם ולא ניתן להשאירם לבד אף לפרקי זמן קצרים.

מבחן תלות ADL – האם הקשיש מתגורר לבדו

נבדק קשיש אשר מתגורר לבדו וקיבל בהערכת התפקוד ציון של 2 נקודות לפחות, יתווספו לציונו 2.5 נקודות.

קבלת גמלת סיעוד

קשיש אשר קיבל במבחן התלות ציון מעל 2.5 נקודות יהיה זכאי לקבל גמלת סיעוד חלקית, וקשיש אשר קיבל ציון במבחן התלול מעל 6.5 נקודות זכאי לקבל גמלה סיעוד מלאה. הניקוד המרבי אותו ניתן לקבל במבחן הערכת התלות הוא 16.5 נקודות.

מבחן תלות חוזר

ניתן לבצע מבחן תלות חוזר ביוזמת הקשיש או ביוזמת המוסד לביטוח לאומי. במקרים רבים התוצאה במבחן החוזר היא הפחתה ואף בשלילה של הזכאות לקבלת גמלת סיעוד ולכן לפני הגשת בקשה למבחן חוזר יש לוודא כי מצבו התפקודי של הקשיש אכן הורע.
יש לזכור כי מבחן התלות – ADL בודק את מידת העזרה לה זקוק הקשיש ולא את מידת הקושי בביצוע הפעולות.

קבלת אישור העסקת עובד זר במקרים מיוחדים

ועדה מקצועית מיוחדת במשרד התמ"ת דנה בבקשות של קשישים אשר לא עמדו בקריטריונים לקבלת היתר העסקת עובד זר. החריגים כאשר לקשישים מדד -ADL בין 2.5 ל-4.0 הינם:

 • הקשיש מתגורר עם נכה אחר בן משפחה
 • הקשיש חולה במחלה קשה או ממארת והוא זקוק לשגחה במשך רוב שעות היום
 • אישור זמני לחצי שנה מתקבל עבור קשיש המשתחרר מבית חולים וזקוק להמשך טיפול והשגחה.

נושאים קשורים לציון ADL

אמבולנס המשאלות

זכאות העסקת עובד זר סיעודי

מבחן ההכנסה

קבלת גמלת סיעוד

הגדלת שעות הטיפול הסיעודי

דרג מאמר זה