סיוע סיעודי והטבות לניצולי שואה

הקרן לרווחה לנפגעי השואה הוקמה בשנת 1994, על ידי מרכז הארגונים של ניצולי השואה בישראל בשיתוף עם ועדת התביעות, במטרה לסייע לניצולי שואה. הקרן מעניקה סיוע ישיר לניצולי השואה, בעזרה סיעודית ובקניית מוצרים חיוניים . חלק מהחלטות הקרן היתה להעניק תוספת  בשירותי סיעוד לנזקקים ניצולי שואה שאינם מסוגלים לבצע פעולות יום יומיות, מעבר לשעות הטיפול השבועיות הניתנות מטעם הביטוח הלאומי. 

מי זכאי לקבלת סיוע סיעודי

הקרן לרווחה לנפגעי השואה בשיתוף עם ועדת התביעות מגדירה נפגעי שואה על פי ההגדרה הרחבה ביותר, מי שחיו תחת הכיבוש הנאצי במהלך מלחמת העולם השנייה או בארצות שהיו גרורותיה של גרמניה הנאצית וסבלו מרדיפות הנאצים. אלו שחיו בגטאות, במסתור או במחנות ריכוז.  כמו כן, אלו שברחו משטחי הכיבוש הנאצי מגרמניה לאחר 1933, מאוסטריה לאחר 1938 ומיתר הארצות הכבושות לאחר פרוץ המלחמה ועד לתאריך 8.5.1945.

זכאי לקבלת סיוע לאומי הוא נפגע שואה סיעודי שהוגדר  כזכאי לגמלת סיעוד בשיעור של 150% או 168% על ידי ביטוח לאומי ולפיכך הוא תלוי בעזרת הזולת בכל פעולות היום יומיות.

הגשת הבקשה לשעות סיעוד

הבקשה תעשה על ידי הגשת טופס  בקשה לשעות סיעוד חתום על ידי הפונה או האפוטרופוס. במקרה והפונה אינו יכול לחתום ואין אפוטרופוס, יוכל לחתום בן משפחה בתוספת הסבר.

לטופס הבקשה יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • צילום של תעודת הזהות והספח של תעודת הזהות.
 •  אישור על פיצויים כנפגע שואה כגון אישור על קבלת רנטה מ- BEG או פיצויים מקרן סעיף 2, פיצויים חד פעמיים מועידת התביעות, תגמולים מהלשכה לשיקום נכי רדיפות, או אישור מטעם הצלב האדום. בנוסף יש לפרט את התאריכים והמקומות  בהם היית עם פרוץ המלחמה.
 • אישור מביטוח לאומי על גובה גמלת סיעוד. האישור צריך להיות ממוחשב וחתום, לא יתקבלו אישורים של הזמנת שירותי סיעוד מטעם הועדה המקומית.
 • יש לרשום את שם חברת הסיעוד בצירוף כתובת, מספר הטלפון ומספר הפקס.

מעוניינים לממש שעות סיעוד לניצולי שואה?

פנו אלינו לקבלת מידע נוסף 077-9033548

הטבות וסיוע סיעודי לניצולי השואה

נפגעי השואה זכאים לקבל מגוון הטבות וסיוע מטעם המדינה ומטעם הקרן לרווחת נפגעי השואה.

 • מתן סיוע סיעודי ארוך טווח  – נכון לחודש מרץ 2013, 6 שעות עזרה  וטיפול כתוספת לשעות אותן  מעניק המוסד לביטוח לאומי על פי חוק הסיעוד הישראלי  (למי שמטופל על ידי מטפל ישראלי)
 • סיוע סיעודי קצר מועד לאחר אישפוז –  סיוע של 50 שעות סיעוד המוענק לניצול שואה שאושפז בבית חולים מסיבה פתאומית או באופן מתוכנן ושעומד להשתחרר לביתו. הסיוע מיועד גם לאלו שאינם זכאים לגמלת סיעוד מהביטוח הלאומי, לגמלה ממשרד הביטחון או שירותים משירותי רפואה מיוחדים. סיוע זה ניתן לטווח של חודשיים בלבד. יש לפנות לעובדת הסוציאלית בבית החולים להגשת הבקשה.
 • לחצן מצוקה –  התקנת לחצן מצוקה לניצולים בודדים או לזוגות בהם אחד מבני הזוג סובל בעיה בריאותית. כולל סבסוד של אמבולנס, שירותי רופא  וסייר ביטחון. בבית המנוי מותקן לחצן מצוקה ללא כל תשלום בגין ההתקנה. לחצן המצוקה ממומן  על ידי הקרן לרווחת ניצולי השואה, על ניצול השואה לשלם דמי השתתפות  עצמית של 105 ₪ לשנה. ניצול שואה שגילו 80 ומעלה פטור מתשלום דמי ההשתתפות העצמית.  יחד עם לחצן המצוקה ניתנת  לניצולי השואה חבילת זהב הכולל מתן שירותים נוספים: ביקור רופא  24 שעות ביממה, כולל שבתות וחגים בשמי השתתפות עצמית של 25 ₪ בלבד. אמבולנס חרום בהשתתפות של 27 ₪ , בתנאי שלא ניתן לקבל החזר מקופת החולים. סייר ביטחון חינם, טיפולי שיניים במקרי חירום  בחינם דרך מרפאות ההסדר.  ניצולי שואה המקבלים סיוע  סיעודי של 9 שעות שבועיות יקבל לחצן מצוקה ללא דמי השתתפות עצמית. ניתן להגיש בקשה בנוהל המקוצר.
 • מתן מענק חד פעמי –  מענק לצורך טיפולי שיניים, מכשירי שמיעה, קניית משקפיים, הנחות ברכישת תרופות לניצולי שואה, מנוי לחברה המעניקה שירותי קרדיו ביפר, ציוד שיקומי, ציוד רפואי, עזרים אורטופדיים, סיוע בתשלום לבניית מצבה לבן או לבת זוג ורק במקרה שאין זכאות למענק פטירה מביטוח לאומי, נסיעות לטיפולים כגון דיאליזה, אונקולוגיה וכו'.  המענק הינו חד פעמי עד לסכום של 4000 ₪
 • מענק  ליוצאי הונגריה המוגדלת  – מתן החזר  על הוצאות רפואיות, תשלום חשבונות חשמל גז, מים, דלק לחימום וניקיון הבית. רכישה ותיקון של מוצרים חשמליים וציוד ביתי. המענק הוא עד 12,000₪ בשנה. במקרים רפואיים ניתן לבקש מענק עד 20,000 ₪, יש להגיש בקשה מיוחדת. בנוסף רשאים לבקש סיוע בשעות סיעוד – תוספת של הסיוע מיועד למי שזכאי ל- 75%  או 84%  גמלת סיעוד של הביטוח הלאומי,  והכנסתו מתחת  ל – 9,445 ₪, ליחיד או  מתחת ל –  13,050 ₪ לזוג . יש להגיש טופס בקשה.
 • זכאי מי ששהה בגבולות המורחבים של הונגריה המוגדלת לרבות שטחים של צ'כוסלובקיה, רומניה ויוגוסלביה. עבר תקופה זו בגטו, במחנות עבודה או במחנות ריכוז והשמדה או במסתור תחת הכיבוש בנאצי  בתקופה שבין ספטמבר 1939  ועד למאי 1945. ניתן להגיש עד שתי בקשות בשנה, מענק זה הוא בנוסף למענק של 4000 ₪ לתרופות ואביזרים.
 • טיפולי שיניים –  מענק טיפולי שיניים לניצולי השואה על ידי מערך התנדבותי של רופאים מטעם ההסתדרות לרפואת שיניים. על ניצול השואה לשלם על החומרים בלבד.

הטבות נוספות לניצולי שואה

 • חוק נכי המלחמה בנאצים – רנטה המוענקת למי שנלחם  נגד הנאצים בפרטיזנים או בצבא האדום ונפצע במלחמתו ובתנאי שדרגת נכותו אינה נמוכה מ- 10%. רנטה זו מוענקת מטעם משרד האוצר.
 • חוק הטבות לניצולי שואה נזקקים –  מענק  הכולל  4000 ₪  אחת לשנה, תוספת של 10% מסכום הסיוע הניתן לשכר דירה ופטור מתשלומי אגרת הטלוויזיה. זכאי מי שאינו מקבל רנטת בריאות מגרמניה ואינו מקבל מענק אחר מטעם חוק נכי מלחמה, חוק רדיפות הנאצים, חוק תגמולי אסירי ציון  או חוק מעמד וותיקי מלחמת העולם השנייה. מענק זה מטעם הלשכה לשיקום נכים של  משרד האוצר.
 • ועידת התביעות – תשלום חד פעמי בסך 2550 אירו. זכאי ניצול  שלא מקבל כיום  כל רנטה חודשית ולא קיבל מענק בעבר.
 • חוק הוונטים –מענק הניתן פעם בשנה הכולל הנחה ברכישת תרופות, פטור מאגרת הטלוויזיה, והטבות נוספות. זכאי מי שנלחם נגד הנאצים, בדומה לחוק נכי המלחמה בנאצים. מענק זה מטעם משרד הביטחון.
 • קרן הפיצוי הגרמנית עבור עבודה בגטו –  מענק חד פעמי של 2000 יורו, זכאי מי שעבד בכפייה  או הוחזק בגטו ובתנאי שאינו מקבל רנטה סוציאלית מגרמניה או מכל גורם אחר בעבור תקופת עבודתו  בגטו. ניתן למצוא את טפסים לבקשה באתר ועדת התביעות.
 • קרן הסיוע לניצולים אוסטריים – מענק של 7000$  בשנה, עבור הוצאות רפואיות והוצאות מטפל אישי. בנוסף ניתן סיוע ברכישת ביטוח פנסיוני אוסטרי חד פעמי עד לסכום 2500$ וסיוע חרום אחר עד 2500$. זכאי למענק ניצול שואה אוסטרי לבני זוגם, אלמנים/ אלמנות גם שאינם ממוצא אוסטרי וילדי הניצולים ובתנאי שהכנסה החודשית אינה עולה על 7000 ₪, בתנאי זה אין מחשיבים רנטות ותשלומי ביטוח לאומי. הגוף המטפל בפניות הוא  ארגון יוצאי מרכז אירופה.
 •  פיצויים ליתומים מצרפת – מענק חד פעמי בסך 27000 אירו או לחילופין רנטה חודשית בסך 450 אירו לכל החיים. זכאי  מי שהוריו גורשו מצרפת בזמן הכיבוש הנאצי בשל הרדיפות האנטישמיות.   ניתן לקבל סיוע בהגשת הבקשה מארגון "עולמים" או מהקונסוליה הצרפתית בתל אביב
דרג מאמר זה