גמלת סיעוד בכסף

המוסד לביטוח לאומי מפעיל ניסוי שבמסגרתו ניתן לקבל את כספי גמלת הסיעוד במזומן לחשבון הבנק של הקשיש. על פי החוק, גמלת סיעוד מתקבלת בשירותים – כלומר הקשיש יכול לקבל שירותים שונים (בעיקר טיפול סיעודי) ומוצרים שווי ערך למספר שעות הסיעוד שהוענקו לו בהתאם למבחן התלות שהמוסד לביטוח לאומי עורך.

קצת על גמלת סיעוד

גמלת סיעוד מוענקת על ידי ביטוח לאומי לקשישים אשר זקוקים לעזרה או להשגחה בביתם – שיעור הגמלה הינו בהתאם למידת העזרה הנחוצה. קיימות מספר דרגות אשר מקנות את הזכות לקבל שעות סיעוד. להרחבה – גמלת סיעוד ביטוח לאומי.

גמלת סיעוד בכסף – למי זה מיועד?

היום ועד לתאריך 30.4.2013 יכולים להשתתף בתוכנית זו רק מי שגר באחד מהישובים הבאים:
ירושלים, נהריה, טבריה, רמת גן, בני ברק, אשקלון, אשדוד, חולון ונתניה

תנאי נוסף הוא שעל הקשיש להעסיק מטפל סיעודי במשך 12 שעות ביממה לפחות במשך 6 ימים בשבוע – כלומר, מי שמעסיק מטפל במשך מספר שעות ביום בלבד לא יכול להשתתף בניסוי.

כמו כן רק מי שנקבעה לו גמלת סיעוד בהיקף 168-150% – כלומר 16-18 שעות בשבוע זכאי לקבל גמלת סיעוד בכסף.

תנאים נוספים – המטפל עצמו אינו קרוב משפחה של המטופל, למטפל יש הסכם עבודה מסודר ואם מועסק עובד זר – אזי הוא בעל היתר העסקה כדין.

לא ניתן לקבל חלק מהגמלה בכסף וחלק בשירותים – הכל או כלום. כמו כן ניתן בכל שלב לחזור ולקבל את גימלת הסיעוד בשירותים ולהפסיק את ההשתתפות בתוכנית

כמה כסף מקבלים?

להלן הסכומים המעודכנים (ינואר 2013) המוענקים על ידי המוסד לביטוח לאומי למי שמעוניין לקבל גמלת סיעוד בכסף:

סכום כספי למעסיקי
מטפל ישראלי
סכום כספי למעסיקי
עובד זר
מספר שעות מוקנות
בשבוע
שיעור העמלה
2,579 16 150%
3,047 19 150%
1,290 8 75%
1,524 9.5 75%
2,888 18 168%
3,510 22 168%
1,444 9 84%
1,755 11 84%

אז זה כדאי?

מי שמסוגל להתמודד עם הביוקרטיה הכרוכה בהעסקת מטפל ישראלי או זר יכול להרוויח מעט מהעסקה עצמאית. ביטוח לאומי משלם כ-35 ש"ח לשעת טיפול ישירות למעסיק – ובכך ניתן לחסוך את דמי הטיפול והווח של חברת הסיעוד.

יחד עם זאת, לא כל אחד יכול להפיק תלוש שכר ולנכות את המיסים הדרושים, לחשב את הזכויות הסוציאליות ולהתמודד עם חישוב דמי ההבראה, חופש, פיצויים וכדומה.

אנחנו נדווח לכם על תוצאות הניסוי בהתאם למסקנות המוסד לביטוח לאומי.

דרג מאמר זה