זכויות לגמלאים

גיל הפרישה לגבר קבוע על פי חוק גיל הפרישה לגיל 67, גילה של אישה עומד על 64. היציאה לפנסיה מלווה בתנאים והטבות מיוחדים, המתאימים לגיל השלישי.

להלן נסקור את זכויות הגמלאים ממספר היבטים:

זכויות גמלאים בביטוח לאומי:

עם היציאה לגמלאות, זכאי האדם לקצבת זקנה מהביטוח הלאומי. הזכאות מותנית במספר גורמים:

ראשית, בכדי לקבל זכאות על האדם להיות בעל ביטוח זקנה, המתקבל מתשלומי הביטוח הלאומי החודשיים כחוק.

עקרת בית נשואה, אינה מחויבת בתשלומי הביטוח הלאומי ועשויה להימצא זכאית לקצבת הזקנה.

את התביעה לקבלת הקצבה, יש להגיש מיד עם ההגעה לגיל הפרישה ולא יאוחר משניים עשר חודשים ממועד זה. במידה והתביעה הוגשה זמן רב לאחר גיל הפרישה, ניתן לקבל את הסכומים רטרואקטיבית, לא יותר משניים עשר חודשים אחורה.

קצבת הזקנה הבסיסית עומדת היום על סכום של 1384 ₪. עם חגיגות שמונים השנה של הגמלאי, הקצבה תגדל ותגיע לסכום של 1463 ₪.

כאשר מדובר בבני זוג, ששניהם הגיעו לגיל הפרישה, אך רק אחד מהם זכאי לקצבת הזקנה, קצבתו של הזכאי תוגדל, עבור בן או בת הזוג, לאלפיים ושבעים ושמונה שקלים, ותגיע לסכום של 2157 ₪.

במידה ושני בני הזוג זכאים, יקבלו כל אחד מהם את הקצבה במלואה.

על הקצבה הבסיסית נוספים תשלומים שונים מהביטוח הלאומי, זכאי שהיה מבוטח 10שנים טרם היציאה לגמלאות, יהיה זכאי לתוספת של 2% על הגמלה בעבור כל שנת ביטוח, מעבר ל-10 השנים הראשונות. תוספת זו לא תעלה על 50% מערך הקצבה הבסיסית.

תשלום נוסף עשוי להתקבל בעבור תלויים בזכאי, עד שני ילדים ובת זוג.

במקרה שהגמלאי הגיע לגיל הפרישה, אך החליט להמשיך לעבוד ולא לצאת לפנסיה, קצבת הזקנה תקוצץ.

בחוקי הביטוח הלאומי קבוע סכום מקסימלי של הכנסות, מעבר לסכום זה מקוצצת הקצבה ביחס ישיר לגובה ההכנסות. עם זאת, רשאי הגמלאי לוותר על קצבת הזקנה, מה שיוסיף לו כ- 5% לקצבה על כל שנה של דחיית הקצבה מרגע שיחליט הגמלאי לדרוש אותה.

זכויות גמלאים בקופות החולים:

זכויותיהם של הגמלאים לא מצטמצמים לביטוח הלאומי בלבד, מעבר לכך קיימות זכויות נוספות בקופות חולים.

ביטוח הבריאות הממלכתי הבסיסי מכיל זכויות שונות למבוטחים, הרלוונטיות מתוכן לגיל הזהב הן תחום הגריאטריה ושיקום, שיקום לב ושירותי חירום ברפואה.

מסתמן שבסיס הביטוח הממלכתי מתייחס למצבי חירום ומצבים שיקומיים הכרחיים בלבד.

לביטוח הבסיסי ניתן להוסיף ביטוחים נוספים, בתוספת תשלום. כדאי לדעת שמרגע ההצטרפות לקופת החולים לביטוחים המשלימים, קיימת תקופת המתנה, שרק בסופה מתקבלת הזכאות לתנאים המשופרים, לכן לא כדאי לחכות עד ההזדקקות ממש לשירותי הרפואה.

הביטוח המשלים שרלוונטי לגמלאים הינו ביטוח סיעודי. ביטוח זה יעניק למבוטח מטריית ביטחון, שעם הזדקקותו לסיעוד יהיה מענה.

למעשה, ביטוח סיעודי מממן שהיה במוסד שיקומי, או לחילופין מכסה את העלויות של מטפל סיעודי, בבית החולה וזאת עד לתקרת הכיסוי הנרכש.

אם החולה ומשפחתו במצב כלכלי קשה במיוחד ניתן לפנות למשרד הבריאות לקבלת סיוע.

הטבות לגמלאים – רשויות מקומיות:

  • הנחה בארנונה –  כ- 30% למאה מטרים, בתנאי שהכנסותיו של הגמלאי מעבודה, קצבה או כל הכנסה אחרת לא יעלו על השכר הממוצע במשק.
  • השתתפות ברכישת ציוד חימום לחורף – יינתן מענק חד פעמי בהתאם לתנאים הקבועים ובהתאם לתקציבי הרשות.

שימו לב, קיימים עסקים שונים ברחבי הארץ המעניקים הנחות לגמלאים, בכפוף לתעודת גמלאי בתוקף. ההנחות ניתנות מטוב ליבם של בעלי העסקים ולא מכורח החוק.

דרג מאמר זה