קבורה ואבלות בישראל

אבדן של בן משפחה קרוב הינו מאורע קשה איתו מתמודדת המשפחה. ביום הפטירה נאלצת המשפחה להתמודד עם סידורים בירוקרטיים שונים אשר מקשים על ההתמודדות עם האבדן, אולם אלה הכרחיים ובלתי ניתנים לדיחוי.

קיימים מספר צעדים חשובים אשר צריכים להיעשות בעת פטירתו של בן משפחה והם מובאים כאן צעד אחר צעד בפרידה מכובדת מבן המשפחה.

ידוע הרשויות והציבור

יצירת קשר עם חברה קדישא או עם חברת קבורה פרטית (למשל, חברת עלי שלכת המקיימת טקס קבורה אזרחי), הינה השלב הראשון בידוע הרשויות על פטירתו של אדם בישראל. גם במקרים שהנפטר אינו יהודי, תוכל לסייע חברת קדישא בהפנייה לגורמים הרלוונטיים להסדר הקבורה. בישראל קיימות חברות פרטיות שונות לקבורה פרטית (דתית וחילונית). במהלך שיחת ההודעה על הפטירה נקבע מקום וזמן הקבורה וכן אופן הקבורה.

ההודעה הבאה הינה הודעה למשפחה, לקרובים ולציבור אודות מות בן המשפחה. עדכון הקרובים בזמן ומקום הלוויה. כמו כן, קיימת אפשרות לפרסום מודעות אבל בקרבת מקום המגורים ובעיתונים. כלל הוצאות יום הקבורה מכוסות על ידי הביטוח הלאומי ומועברות ישירות לחברת הקבורה. תשלום זה מכסה את ההכנות לקבורה, חלקת הקבר, הובלת הנפטר לקבורה והליך הקבורה עצמו. במידה והמשפחה מעוניינת בקיום טקס פרטי החורג מהמקובל, יתכנו הוצאות נוספות אשר בהם תישא משפחת הנפטר.

בנוסף, להוצאות אלה, מעניק הביטוח הלאומי למשפחתו של הנפטר מענק פטירה, וכן קצבת שאירים המסייעים להם להתמודד עם הקשיים הכלכליים לאחר פטירתו של יקירם.

טקס הלוויה

טקס הקבורה מורכב משני חלקים. בתחילת הלוויה מתקיים הטקס הראשון בבית הלוויות במעמדו נעשיית קריעת בגדי האבלים ובו נאמרים ההספדים. החלק השני כולל את מסע הלוויה בו מלווים הנוכחים את הנפטר בדרכו האחרונה, וטקס הקבורה בו מתבצעת הקבורה בפועל וכן נאמרים הספדים ונקראות מילות תפילה. את הטקס מלווים נציגי חברה קדישא או החברות הפרטיות מתחילתו ועד סופו בתיאום מלא עם המשפחה.

מנהגי אבלות

לאחר סיום הלוויה מתחילים מנהגי האבלות. בישראל, נהוג לשבת "שבעה", במסגרתה משפחת הנפטר הקרובה מתאבלת במשך שבוע ימים על האבדן. במהלך שבוע זה נהוג לא לפקוד את קבר המנוח. בתום השבוע מתקיימת עליה משותפת לקבר.

מקובל גם לציין שלושים יום לפטירה. ביום זה מוצבת המצבה על קבר המנוח, כאשר הזמנת המצבה נעשית על ידי המשפחה ובמימונה. בכל אחד מבתי הקברות נהוגים כללים שונים לגבי המצבות. במקומות מסויימים שומרים על אחידות מראה המצבה ובמקומות אחרים ניתנת למשפחה אפשרות הבחירה. בכל עדה ודת משתנים מנהגים אלה ומקבלים אופי אחר בהתאם לאורח החיים אותו קיימה המשפחה והנפטר.

תעודת פטירה

החל משבועיים לאחר מות בן משפחה ניתן להוציא תעודת פטירה אשר מעידה על מות אדם בישראל. תעודה זו מהווה אישור אל מול הרשויות והמוסדות השונים במדינה על פטירתו של אדם והינה מסמך משפטי וחוקי לכל נושא בירוקרטי איתו מתמודדת המשפחה לאחר מות יקיריה.

עם תעודת הפטירה יש לגשת לכלל הרשויות אליהם היה קשור הנפטר ולעדכן על מותו (ביניהם נותני שירותי- כגון חברת חשמל, חברות סלולר וכד') וכן רשויות ומוסדות ממשלתיים.

אבדן של בן משפחה קרוב או אובדן בן זוג הינו אירוע קשה אשר מלווה את המשפחה החל מפטירת אדם קרוב ובהמשך הדרך. היכרות עם כללי הקבורה ועם הצעדים השונים אותם יש לקיים יכולה להקל במעט על יום הפטירה. רצוי שבן משפחה שלא מדרגה ראשונה ילווה את המשפחה והתהליך ברגישות, ויאפשר למשפחה מקרבה ראשונה להתמודד עם האבדן ומנהגי האבלות.

קיימות חברות שונות המציעות למשפחה ליווי מלא של הסדרי הפטירה והקבורה ויכולים להקל על בני המשפחה לעבור אירוע מורכב זה.

דרג מאמר זה