ביטוח לאומי וקשישים בישראל

החקיקה בישראל פועלת במגוון אפיקים לשמור על זכויותיהם של חברי קבוצת הגיל השלישי במדינה, ולהעניק להם סיוע כלכלי בתקופה שבה הם לא מסוגלים לעבוד כפי שעשו כשהיו צעירים. כדי לרכז את כל הזכויות (למעט אלו שניתנות בקופות החולים), הגורם המטפל בהענקתן לאוכלוסייה הקשישה הוא המוסד לביטוח לאומי.
בין שלל התפקידים שממלא המוסד, חלק חשוב הוא שירותים שונים שניתנים לקשישים, וכן גמלות  שמשולמות רק למי שעבר גיל מסוים. המנגנון המרכזי, וגם הגדול ביותר בהיקפו, נוגע לתשלומי קצבת זקנה. אולם, הביטוח הלאומי מציע גם סיוע במימון עלויות טיפול סיעודיוכן מפעיל מרכזי ייעוץ לקשישים שתפקידו לסייע לפונים בבעיות שונות.

קצבת זקנה

בכל הנוגע לפנסיה במדינה, נהוג להגיד כי קיים רובד בסיסי של הגנה כלכלית שמעניקה המדינה לתושביה המבוגרים. זוהי קצבת הזקנה, שנועדה לתת סיוע כספי, ולו מועט, כמעט לכל קשיש תושב המדינה. למרות שלא מדובר בסכומים גדולים, הרי שבישראל משמשת קצבת הזקנהכמעין ביטוח, אשר מונע מקשישים רבים להגיע לפת לחם.

ההכרה העומדת בבסיס הקצבה הוא כי קשיש אינו מסוגל, וגם אינו צריך להמשיך לעבוד לפרנסתו – לפחות לא במשרה מלאה – ויש לסייע לו.

התנאים לקבלת הקצבה אינם רבים – ראשית, הקצבה ניתנת למי שנמצא בישראל והיה מבוטח בביטוח לאומי בעת הגיעו לגיל הפרישה. אולם, בית-המשפט העליון קבע כי גם קשיש שעבד כל חייו בישראל, שילם לביטוח הלאומי ועזב את הארץ רק לאחר גיל הפרישה, עשוי להיות זכאי לקבלת הקצבה בחו"ל.

לאור תנאים אלה, כל גבר שהגיע לגיל 67 ואישה שהגיעה לגיל 65, אפילו אם היו מובטלים קודם לכן (שכן גם מי שאינם עובדים צריכים לשלם לביטוח הלאומי והם מבוטחים בו), זכאים לקצבה זו.

תנאי מרכזי נוסף עוסק ברמת ההכנסה של הקשיש לאחר פרישתו. זאת היות שמי שממשיך להשתכר משכורת גבוה, אינו זקוק לסיוע של קצבת הזקנה, או שזכאי רק לסיוע חלקי. כיום, עומד סכום הקצבה המלא על כ-1,502 ₪ לחודש. בנוסף, כל מי שזכאי לקבל קצבת זקנה מקבל אחת לשנה גם "מענק חימום" לקראת החורף, לצורך רכישה של אמצעי חימום לבית.

גמלת סיעוד

המוסד לביטוח לאומי מכיר בכך שקשישים עלולים להזדקק לשירותיהם של מטפלים סיעודיים בביתם ולא במוסד רפואי. הקריטריונים לקבלת גמלת סיעודעוסקים במצבו הבריאותי של הקשיש ובמידה שבה הוא נזקק לסיוע של אדם אחר.

וועדה מיוחדת במוסד לביטוח לאומי קובעת עבור כל קשיש את רמת הנזקקות, ומכאן נגזר גם היקף הסיוע שמתקבל. חשוב להבין כי בכל מקרה מדובר בגמלה חלקית שאינה מכסה את כל הוצאות הטיפול. כמו כן, לא מדובר בקבלה של כסף ממש, אלא דרך חברות מורשות ביבוא עובדים זרים שהביטוח הלאומי מתקשר עמן, אשר שולחות מטעמן מטפל לבית הקשיש על חשבון הביטוח הלאומי.

כמו בקצבת הזקנה, גם כאן מי שהגיע לגיל הפרישה, אך ממשיך להשתכר סכומים גבוהים זכאי לגמלה מופחתת. הכנסה של עד 8,828 שקלים לחודש מבטיחה קבלה של מלוא הגמלה, אך מעבר לכך חלה הפחתה ומי שמשתכר מעל 13,242 שקלים לחודש זכאי לגמלה מופחתת של 50 אחוז.

שירותי ייעוץ לקשישים

שירות ייחודי הניתן בביטוח הלאומי רק לקשישים מצוי בפעילותה של המחלקה לייעוץ לקשישי ומוקד הטלפוני לקשיש. ניתן לקבל ייעוץ שכזה בכל סניפי הביטוח הלאומי, ללא תשלום. במסגרת השירות נפגשים מתנדבים ועובדים סוציאליים עם הקשיש, ולעיתים אף מגיעים לביקורי בית.

מטרת השירות היא לאפשר לקשישים, שלעיתים אין להם עם מי להתייעץ, לשטוח את בעיותיהם בפני אוזן קשובה ובפני אדם שמכיר את הזכויות השונות הניתנות לקשישים על-ידי גורמי המדינה( זכויות רפואיות, זכויות קשישים לשיקום ועוד).

 

קבורה ואבלות

בעת פטירת אדם, אשר עמד בחובותיו לביטוח הלאומי, מסייע הביטוח הלאומי בהוצאות הלוויה והקבורה. כמו כן, מסייע במתן מענק פטירהוקצבת שאירים לבני משפחתו של המנוח. להרחבה: קבורה ואבלות בישראל.

 

דרג מאמר זה