זכויות זקן בודד

זכויות ושירותים להם זכאי זקן בודד

זקנים בודדים הם מי שחיים ללא בני זוג או ילדים. זקן בודד נתון להתעללויות ולהזנחה פיזית, חברתית וכלכלית, והוא נמצא בקבוצת אנשים חלשים שחשופים לניצול כלכלי מצד הסביבה הקרובה והרחוקה, ומצד ספקי שירות שונים.

בישראל של היום 5% מהזקנים הם זקנים בודדים, והם מהווים 37% מאוכלוסיית הזקנים המוכרים ברשויות הרווחה. כאמור, אוכלוסיית הזקנים הבודדים חלשה מאוד, ולכן מעניקה להם המדינה זכויות ושירותים בתחומים שונים.

גמלת סיעוד לזקן בודד

לשם קבלת גמלת סיעוד עורך ביטוח לאומי "מבחן תלות" לכל זקן המגיש בקשה לגמלה. מטרת הגמלה היא לסייע לזקנים שגרים בבתיהם לשמור על עצמאות מינימאלית באמצעות שירותים, כגון: טיפול בבית על ידי מטפל/ת, לחצן מצוקה ומרכז יום לקשיש.

העובדה שזקן בודד מגיש בקשה לגמלה, כאשר אין לו משפחה שיכולה לתמוך בו, מהווה עבורו נקודת זכות חשובה כשבאים לבדוק את הזכאות.

שירותי רווחה לזקן בודד

בראש סדרי העדיפויות של משרד הרווחה עומד עניין הסיוע לאוכלוסיית הזקנים הבודדים, על ידי הפעלת שירותים עירוניים תומכים. הרשויות המקומיות נותנות מענה חברתי לזקנים בודדים ומקימות עבורם שירותי סיוע, במטרה שישמרו על עצמאות בחייהם, כגון שירותי קהילה תומכת או מרכזי יום לקשיש. כמו כן, קיים שירות של עזרה סוציאלית לזקנים בודדים שחיים במעמד סוציו אקונומי קשה.

משרד הרווחה פועל לטובת הזקנים הקשישים ומאפשר את שילובם בתוך מערכת השירותים החברתיים, בכדי שיוכלו לעקוב אחר מצבם הנפשי והבריאותי ולמנוע מקרים של התעללות והזנחה.

משרד הרווחה עוזר לזקנים בודדים לפנות למסגרות מגורים בדיור מוגןציבורי או משתתף במימון מגורים בתוך בית אבות לזקנים בודדים עצמאיים או תשושים. כל זה בהתאם למבחן הכנסות שנערך לאותו זקן בודד שמגיש בקשה.

תמיכת חברים ושכנים

זקן בודד שנמצא לבדו נוטה למצוא לעצמו מערכות תמיכה חברתית באזור מגוריו. הוא יוצר אותן באמצעות חברים ושכנים, ובמסגרות חברתיות שונות, כגון מועדון יום לקשיש. כל האנשים במעגלים החברתיים אותם יוצר לעצמו הזקן הבודד מעוניינים להתגייס לעזרתו. ההתגייסות היא ברגעי משבר כשהזקן נמצא לבדו והוא זקוק לדבר מה מסוים או בעזרה מול גורמי הרשויות.

את הסיוע הזה מקבל הזקן הבודד ממעגלים חברתיים שיצר לעצמו ולא יצרו עבורו. זקנים בודדים שיש בכוחם לעשות כן מקבלים את התמיכה, ובכך מבטיחים לעצמם עצמאות ואיכות חיים, מכיוון שיש להם עזרה מכיוונים שונים, ולאו דווקא מהמשפחה. זקן בודד יכול להיעזר גם בשירותי הרווחה בעיר מגוריו, שם מגיעים לו שירותים שונים.

ייפוי כוח ואפוטרופסות

זקן בודד ללא משפחה סביבו, זקוק להיעזר בזולת, בחברה או בגוף שיהיה עבורו מיופה כוח או אפוטרופוס במקרה בו הוא נקלע לקשיים תפקודיים או למחלה קשה (אשפוז, מעבר לבית אבות). במקרים אלה ממונה האפוטרופוס על שמירת ענייני רכוש וגוף. הוא מופקד על טיפול ברכוש של הזקן הבודד, דואג לאינטרסים שלו ולאיכות הטיפול הרפואי והאישי המגיעים לו. בנוסף, המטופל רשאי לתת ייפוי כוח מתמשך לאדם (בגיר) אשר יטפל בענייניו האישיים, הרפואיים וכן בכל הנוגע לרכושו האישי.

מתנדבים ועמותות

שירותי הרווחה בערים, ביטוח לאומי ועמותות שונות מפעילים מערך מתנדבים שלם. זוהי זכות הניתנת לזקנים בודדים. המתנדבים שומרים על קשר עם הקשישים בטלפון ובביקורים תכופים.

בית אבות לזקן הבודד

משרד הרווחה נותן עדיפות ראשונה לקשישים עצמאיים או תשושים שמעוניינים לעבור לבתי אבות. משרד הרווחה מסייע במימון השהות. משרד הבריאות משתתף במימון בית אבותלזקן בודד שסובל מירידה תפקודית ונתון במצב סיעודי או שהוא תשוש נפש.

שירותי קבורה

זקן בודד שנפטר ואין לו קרובי משפחה מדרגה ראשונה, זכאי להקמת מצבה, אותה יממן הביטוח הלאומי.

דרג מאמר זה