תשלום שעות נוספות לעובדי סיעוד זרים

כידוע, עובדים זרים זכאים לקבל את מלוא זכויות העבודה כמו עובד ישראלי – כלומר, כל החוקים, התקנות והלכות אשר נקבעו בפסיקה חלים עליהם.

יחד עם זאת, נושא תשלום שעות נוספות נשאר במחלוקת – בתי המשפט לעבודה פסקו בצורה שונה במקרים אשר הגיעו אליהם ונוצר בלבלו וחוסר הבנה לגבי זכויותיהם של עובדי סיעוד זרים לקבלת תמורת שעות נוספות עבור עבודתם בלילות (שהרי הם שוהים לרוב 24 שעות ביממה בבית המטופל), בשבתות ובחגים.
במקרים מסויימים נפסק כי עובדים זרים יקבלו 30% תוספת גלובלית למשכורת, במקרים אחרים נקבע כי עליהם להוכיח באופן ספציפי את שעות העבודה שלהם או מתכונת עבודה, כמו כן נקבע כי עובדי סועד יקבלו תשלום עבור כל שעה שהם עומדים לרשות המעביד ובמקרים אחרים נקבע כי אין הם זכאים לקבל תשלום עבור שעות נוספות.

לאחרונה (בתאריך 29 בנובמבר 2009) פורסם פסק דין של בית המשפט העליון – בג"ץ 1678/07 הידוע כפס"ד גלוטן, אשר התייחס לנדוקה זו – זכאות עובדי סיעוד זרים לקבלת תמורת שעות נוספות.

העתירה דנה בשאלה האם זכאים עובדים סיעודיים אשר מועסקים בבית המטופל לתשלום שעות נוספות או האם החריגים בחוק שעות עבודה ומנוחה בסעיפים 30(א)(5) ו- 30(א)(6) חלים עליהם.

ראשית נביא את לשון סעיפים אלו:

.30 תחולת החוק (תיקון: תשכ"ט, תשל"א)
(א) חוק זה אינו חל על העבדתם של: –
..
(5) עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי;
(6) עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעביד כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.

בית המשפט המחוזי קבע כי עובד זר סיעודי המועסק בבית המטופל נכלל בהחרגה זו – ומכאן הערעור שהוגש לבג"ץ.

קיימים שני תנאים מצטברים להתערבות של ביהמ"ש הגבוה לצדק בפסקי דין של בית הדין הארצי לעבודה – הראשון כאשר קיימת טעות משפטית מהותית ושני כאשר הצדק מחייב זאת.

בית המשפט קבע מבלי להתייחס לאפשרות של טעות משפטית מהותית, כי לא מתקיים הכלל השני וכי הדרך לקבוע את תנאי העסקתם של עובדים זרים סיעודיים היא בהחלטה של המחוקק – כאשר תהליך קביעת כללים להעסקת מטפלים זרים כבר החל.

למרות שכיום אין הסדר מתאים וכל אחד מהפרשנויות של החוק לוקה בחסר ועלול לגרום לתוצאות קשות מבחינת זכויותיהם של העובדים הזרים או המטופלים בית המשפט העליון לא התערב בפסיקתו של בית הדין לעבודה – אשר למעשה קבע כי עובדים זרים לא זכאים לתשלום עבור שעות נוספות.

לפיכך, נכון להיום, עובדי סיעוד זרים לא זכאים לקבל תשלום עבור שעות נוספות – פסק דין זה למעשה ימנע אי וודאות בהעסקתם של העובדים ויעשה סדר בכל האמור לנושא חשוב זה.

מעסיקים מטפלת סיעודית זרה?

נכון להיום אתם לא צריכים לשלם לה תשלום עבור עבודה מעבר ל-8 שעות ביום, כלומר יש לשלם משכורת בשיעור שכר מינימום בלבד.

למידע המלא: שעות נוספות לעובד זר סיעודי

יש להדגיש שמאמר זה אינו מהווה יעוץ משפטי

דרג מאמר זה