החלפת עובד זר סיעודי

החלפת עובד זר

החלפת עובד זר

כאשר קשיש מגיע לגיל פרישה, זכאי הוא לבדוק מול המוסד לביטוח לאומי, האם הוא זכאי לסיוע כלשהו. את הסיוע של המוסד לביטוח לאומי ניתן לקבל במספר דרכים, כגון: קצבת זקנה, השלמת הכנסה, תוספת ותק ועוד. אחת הדרכים העיקריות בהן מסייע הביטוח לאומי לקשישים היא באמצעות גמלת סיעוד.בשונה מקצבת זקנה ודומיה, גמלת סיעוד איננה ניתנת בכסף, אלא בשעות סיוע של מטפל, עובד ישראלי או עובד זר. תפקידם של אלו הוא ללוות ולסייע לקשיש בהתנהלות היומיומית ובביצוע פעולות בסיסיות כגון: אכילה, רחצה, החלפת מצעים, ניקיון הבית, בישול, כביסה, קניות, הבאת תרופות, יציאה להליכה משותפת ועוד.

במאמר זה נבחן את אחת הסוגיות העיקריות בעת העסקת עובד זר והיא – החלפת עובד זר סיעודי, כיצד?

סיבות להעסקת עובד זר

אם בעבר, בני המשפחה של הקשיש היו אלו אשר סייעו לו וטיפלו בו, הרי שהיום הפנייה לקבלת זכאות להעסקת עובד זר סיעודיגדלה. לקושי של בני המשפחה לטפל בקשיש מספר סיבות וביניהם:
•    בני המשפחה מתגוררים רחוק מבית הקשיש.
•    בני המשפחה טרודים מאוד בעבודתם, ואין ביכולתם לפנות את הזמן הנדרש לקשיש.
•    אין בידי בני המשפחה את הידע והניסיון הנדרש לצורך הטיפול.
•    הקשר בין בני השפחה לקשיש- מעורער.
•    הקשיש יכול לפנות ולהעסיק עובד זר, גם כאשר הוא אמיד דיו, ואין ברצונו להכביד על בני משפחתו.

 תהליך העסקת עובד זר סיעודי

על מנת להעסיק עובד זר סיעודי, יש לבצע מספר שלבים:
•    אם אושרה גמלת הסיעוד, יש לפנות לביטוח הלאומי ולהגיש בקשה להעסקת עובד זר.
•    יש לפנות אל משרד התמ"ת על מנת למלא את הטפסים הנדרשים לקבלת האישור כולל תשלום האגרה. פעולה זו נדרשת גם כאשר הגמלה לא אושרה והקשיש מעוניין להעסיק עובד זר על חשבונו.
•    במידה והתקבל אישור, ניתן לפנות לחברות מורשות ביבוא עובדים זרים על מנת לבחור עובד זר. העובד הזר, אשר מותאם לצרכיו של הקשיש, מקבל הכשרה מטעם הסוכנות.
•    השמה של העובד הזר בבית הקשיש.

חשוב לדעת כי, היתר לקבלת עובד זר סיעודי, יתקבל אך ורק כאשר יש צורך בטיפול והשגחה במרבית שעות היממה. לא ניתן להעסיק עובד זר למשך שעות בודדות בלבד. כמו כן, תפקידו של העובד הזר הוא לסייע אך ורק לקשיש, ואין עליו לסייע לצד ג'. קריטריונים אלו מחייבים את הקשיש לספק לעובד הזר מגורים הולמים בביתו.

החלפת עובד זר

ההתמודדות היומיומית של הקשיש עם העובד הזר, מחייבת כי ישרו ביניהם יחסים של אמון. לעיתים, יחסים אלו מתערערים ויש צורך בהחלפת העובד הזר. החלפת עובד זר סיעודי יכולה להתבצע גם ממניעים נוספים, כמו רצונו של העובד הזר לעזוב או חוסר הניסיון של העובד הזר.

ישנם מספר שלבים בתהליך החלפת העובד הזר:

•    פנייה לחברת כוח האדם דרכה בוצעה ההשמה הראשונה. חברת כוח האדם פונה למשרד הפנים ומסדירה זאת מולם.
•    עובד זר סיעודי אשר מעוניין להפסיק את עבודתו, פונה באופן עצמאי לסוכנות כוח האדם ולמשרד הפנים. העובד הזר מחויב להודיע לבני המשפחה מראש, בהתאם למשך התקופה בה עבד.

  • תשלום פיצויים כחוק לעובד הזר (משכורת חודש בגין כל שנת עבודה שלו). להרחבה: סיום יחסי עבודה עם עובד זר סיעודי.
  • תשלום אגרות למשרד התמ"ת ותשלום עמלה לסוכנות כוח האדם במידה ופגה האחריות.
    •    השמה של עובד חדש על ידי סוכנות כוח האדם.תהליך החלפת עובד זר סיעודי נמשך כשבוע ימים.

נקודה למחשבה

ניתן להימנע מהחלפת עובד זר סיעודי, או לפחות לצמצם את הסיכוי לכך שיהיה צורך בזה, באמצעות מספר פעולות מקדימות, כגון: בדיקת הרקע של העובד הזר, תיאום ציפיות בפגישה מקדימה (הן עם סוכנות כוח האדם והן עם העובד הזר), מעקב וליווי העובד הזר ביומיו הראשונים, מסירת מספרי טלפון של אנשי קשר מטעם המשפחה ועוד. פעולות אלו ואחרות, יחסכו את הכאב ואי הנעימות שעלולה להתלוות להחלפת העובד הזר.

 

דרג מאמר זה