אפשרויות מימון גיל הזהב – בתי אבות, דיור מוגן, מטפלים, עובדים זרים

גיל הזהב עולה זהב?

קשישים רבים מתקשים לממן את העלויות וההוצאות הנדרשות, בין אם במימון המעבר או השהייה בבית אבות או דיור מוגן, העזרות במטפל סיעודי או עובד זר, מימון אשפוז קשישים בבתי החולים וכל הוצאה אחרת.

כיום, קיימות אפשרויות סיוע שונות המאפשרות בהתאם למצבו התפקודי של הקשיש, קבלת עזרה, בין אם על ידי מימון השמה או אשפוז בבתי אבות או בתי חולים, קבלת החזרים כספיים, או עזרה בביתו של הקשיש.

בשנים האחרונות ניכרת מגמה לעידוד וסיוע במציאת פתרונות בביתו של הקשיש וזאת במסגרת חוק סיעוד, גמלת סיעוד וקהילה תומכת.

להלן מקצת מהאפשרויות העומדות בפני קשישים ובני משפחותיהם במימון הטיפול הניתן על ידי המדינה או קופות החולים.

יש לציין שקיימים ארגונים וולונטרים המעניקים סיוע נוסף.

בית אבות לקשישים עצמאים או תשושים

קשישים אשר מתקשים לתפקד בעצמם בקהילה, ואשר אינם יכולים להישאר בביתם מטופלים על ידי המחלקה לקשיש באגף שירותי הרווחה במקום מגוריו של הקשיש,

הוצאות מימון שהיית הקשישים בבית האבות  ממומנות ע"י משרד והרווחה, העירייה במקום מגוריו של הקשיש וכן מדמי השתתפות עצמית של הקשיש ובני משפחתו, בהתאם ליכולתם הכלכלית והכללים שנקבעו בהוראות משרד הרווחה. מימון משרד הרווחה ניתן גם לבתי אבות פרטיים. פנו אלינו לקבלת רשימת בתי אבות בעלי רשיון בישראל.

המחלקה לקשיש גובה מן הקשיש ומבני משפחתו את חלקם במימון הוצאות ההחזקה, בהתאם להכנסות והרכוש הקיימים.

הגורמים המשפיעים על השתתפות  נגזרים מהנתונים בדיווחים על "הצהרת רכוש" ומקורות ההכנסה של הקשיש שיש להגיש בבקשה לקבלת השמה, כגון:  שכר / פנסיה, קיצבת  זקנה, רכוש, דירת מגורים, חסכונות בבנק וכו'.

כמו כן משתתף הקשיש בהוצאות בסך של עד 80% מקצבת הביטוח הלאומי שלו.

בית חולים סיעודי / תשושי נפש

קשיש הוגדר כחולה סיעודי או תשוש נפשעל ידי צוות לשכת הבריאות, וזקוק לאשפוז בבית חולים סיעודי / לתשושי נפש, זכאי לקבל סיוע במימון האישפוז (קוד)ממשרד הבריאות לבית חולים סיעודי / תשושי נפש בהתאם לתנאים שנקבעו בנוהל אשפוז חולים.

התנאים העיקריים לקבל קוד הינם:

1.  מצבו התפקודי של הקשיש הינו סיעודי/ תשוש נפש.

2. קיים מקום פנוי בהתאם למכסת המקומות לאשפוז סיעודי (במילים אחרות – קיים "קוד")

3.  מולאו התנאים הבריאותיים, סוציאליים והכספיים כפי שנקבעו בהוראות.

4. קבלת הקוד מותנה בסדרי עדיפות של משרד הבריאות.

מימון האישפוז:

במידה והוקצה קוד לאישפוז במחלקה סיעודית, על הקשיש ובני משפחתו להשתתף בעלות האישפוז בהתאם ליכולתם הכספית. מקורות המימון האפשריים להשתתפות זו הינם הכנסות משכר / פנסיה / גימלה וכן מקורות כספיים ונכסי מקרקעין של הקשיש ובן / בת זוגו.

בית חולים סיעודי מורכב

קופת החולים בה חבר החולה, אחראית לטיפול בקשישים במצב סיעודי מורכב, לרבות למימון האשפוז במחלקת סיעודי מורכב. במידה ומצבו התפקודי של הקשיש הוגדר כסיעודי מורכב, על קופת החוליםלשאת בכל עלות האשפוז מלבד השתתפות של המשפחה העומדת על כ-100 ש"ח ליום.

דיור מוגן

מסגרות הדיור המוגן השונות מאפשרות מגורים בסביבה בטוחה ומתאימה לקשישים.

המגזר הפרטי  הינו בעל הסטנדרטים הגבוהים של איכות שירות, ועל כן, אמצעי המימון יקרים ומתאימים לקשישים בעלי יכולת כלכלית גבוהה אשר ממנים את עלות השהייה בעצמם.לפיכך, בתי דיור מוגן המפוארים והפרטיים מקבלים בני הגיל השלישי בעלי ממון והון בלבד אשר מסוגלים לשלם עבור רכישת הזכות (תשלום חד פעמי) ותשלום אחזקה חודשי.

המגזר הציבורי – דיור אשר מיועד לקשישים לרוב עולים חדשים בגיל הזהב אשר אין בבעלותם דירת מגורים, ולהם הכנסה נמוכה.

דיור מוגן ציבורי הינו מסגרת מגורים עצמאית המיועדת למבוגרים קשישים במצב עצמאי ומספקת להם יחידת דיור לטווח ארוך וכן שירותים בסיסיים נוספים כמו שירותי אם/אב בית, עובד סוציאלי במקום, פעילויות חברתיות וכן שירותי אחזקה.

מימון החלמה או שיקום לאחר אשפוז או מחלה:

קשישים הזקוקים לאשפוז (להחלמה או שיקום) כתוצאה מבעיה אקוטית אך חולפת, כגון שבר, דלקת ריאות או אירוע מוחי, מקבלים טיפול מקופת החולים, במסגרת סל השירותים.

יתכנו מקרים, בהם אפשרויות האשפוז מוגבלות בזמן ולמרות שהקשיש זקוק לאשפוז ממושך, קופת החולים לא תממן את האשפוז.

במקרים אלו, על הקשיש לממן בעצמו אשפוז במחלקה סיעודית או שיקומית.

ביטוח סיעודי

ביטוח סיעודי יכול להקל בצורה משמעותית מנטל מימון השהייה בבית אבות או בבית חולים סיעודי.

בפוליסות הביטוח הסיעודי השונות (של קופות החולים ושל חברות הביטוח הפרטיות) קיימים תנאים שונים לקבלת תגמולי הביטוח.

עזרה במסגרת הקהילה

קשישים שהגיעו לגיל פרישה אשר גרים בביתם וזקוקים לעזרה בביצוע פעולות יומיומיות או דרושה השגחה בביתם לשמירה על ביטחונם, זכאים על פי החוק לגמלת סיעוד מביטוח לאומי. במקרים מסויימים ניתן לקבל מימון לרכישת קלנועית.

גמלת סיעוד היא גמלת שירותים – כלומר לא מתקבל תשלום במזומן אלא שירותים שונים המיועדים לסייע לקשיש בביצוע פעולות יומיומיות,  סיעוד ורווחה.  השירותים הניתנים במסגרת חוק סיעוד הינם קבלת עזרה של מטפלת למספר שעות בשבוע, מכבסה, מימון פעילות במרכז יום לקשיש, אספקת חיתולים למבוגריםומוצרי ספיגה, מימון משדר מצוקה והשתתפות במימון עובד זר סיעודי.

משכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה מהווה פתרון מימון  ייעודי לגיל הזהב למבוגרים אשר בבעלותם דירת מגורים.

באמצעות משכנתא הפוכה ניתן לשעבד את דירת המגורים של הקשיש ולקבל הכנסות נוספות, בין אם על ידי קבלת סכום חד פעמי או תשלומים חודשיים ובכך לשמור על איכות החיים. כל עוד הקשיש נשאר בביתו, אין עליו להחזיר כל תשלום בגין המשכנתא ההפוכה והיא תוחזר רק לאחר עזיבה בית אבות / דיור מוגן או פטירה..

במקרים מסויימים ניתן להחליף משכנתא רגילה במשכנתא הפוכה

הנחות, הטבות והקלות שונות

קשישים זכאים להנחות והטבות רבות, בין אם מקורם בחוק האזרחים הותיקים או בחוקים ובהוראות אחרות.

להלן חלק מההקלות להם זכאים קשישים:

הנחות בתשלומי ארנונה, הטבות בתשלומי מס הכנסה, הנחה בתשלום אגרת הטלוויזיה,  הנחה בנסיעה בתחבורה ציבורית, בכניסה למופעים מוזיאונים וגנים, תרופות ועוד.

מידע נוסף: מימון, ביטוח וכספים גיל הזהב

 

זקוקים לעזרה נוספת? פנו אלינו או צלצלו עכשי

 

דרג מאמר זה