המחלקה לשירותים חברתיים

הרשויות המקומיות בישראל אמורות לדאוג, במידה כזו או אחרת, לתושבים המתגוררים בתחומן. בכל רשות מקומית נעשית המלאכה החשובה הזו בפועל על ידי המחלקה לשירותים חברתיים, הפועלת מטעם משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. מחלקה זו לוקחת על עצמה מגוון רחב של תפקידים עבור תושבים פרטיים, משפחות וקהילות גדולות יותר הזקוקים לסיוע בתחומים שונים. הנה כל מה שחשוב לדעת על המחלקות ואופי הפעילות שלהן.

המחלקות לשירותים חברתיים – מה תפקידן?

המחלקות לשירותים חברתיים ברשויות המקומיות השונות מקבלות על עצמן כמה תפקידים שעשויים להשפיע רבות על חיי התושבים המתגוררים בתחומן. ברמה הכללית ניתן לטעון שתפקיד המחלקה הוא למנוע, לאתר, לאבחן, לטפל ולשקם את אלו הנזקקים לסיוע ולתמיכה. הקשישים מקבלים חלק מרכזי מתשומת הלב, מסיבות ברורות, ולצידם אנשים הנמצאים במצוקה כלכלית, בעלי מוגבלויות פיזיות, ילדים עם צרכים מיוחדים, לקדם זכויות עולים חדשים, קשישים, אנשים שחוו אלימות במשפחה וכן הלאה.

לכל רשות מקומית יש אנשי מקצוע ותוכניות פעולה המיועדות למצבים השונים, כך שאלו הזקוקים לסיוע יכולים לקבל את התמיכה הנדרשת ברבדים השונים של חייהם. רוב העזרה של המחלקות ניתנת על ידי עובדים סוציאליים, אם כי גם בעלי מלאכה אחרים צפויים להיכנס לתמונה ברשויות המקומיות השונות.

סיוע בכל עיר

מעבר למענה הפרטני שמספקות המחלקות לשירותים חברתיים של משרד הרווחה, הן פועלות גם ברמת המאקרו. המחלקה אחראית על התקצוב הכלכלי של שירותי הרווחה ברשות המקומית, על פי הצרכים הנקודתיים שלה (לדוגמא אוכלוסיית עולים גבוהה במיוחד) וסדרי העדיפויות כפי שהוגדרו על ידי הרשות המקומית ולעיתים גם מדינת ישראל.

אופן ההתנהלות הזה של המחלקות שונה מהמודל האמריקאי – במסגרתו מחלקת שירותי הבריאות והרווחה פועלת ברמה הארצית – אלא מזכיר יותר את המודל האירופי. המשמעות הישירה היא שמצבה של רשות מקומית רלוונטית וסדרי העדיפויות שהיא מעמידה צפויים להגדיר את התקציב שמקבלת המחלקה, ובהתאם לכך את אופי השירותים והיקף הסיוע שלה.

חלק מרכזי אחר בפעילות המחלקות לשירותים החברתיים הוא מאגר נתוני היסוד של המשפחות המטופלות, באמצעותו נעשה עיבוד של הנתונים עבור הנזקקים לסיוע ובני משפחותיהם, מעובד המידע על האוכלוסייה ומתקבלות החלטות שעשויות להשפיע ברמה המקומית והלאומית כאחד.

כיצד ניתן לקבל סיוע?

המחלקה לשירותים חברתיים של משרד הרווחה יכולה בהחלט להיות אוזן קשבת עבור מגוון רחב של אוכלוסיות, ולכן הן מהוות חלק בלתי נפרד מההתנהלות השוטפת של כל רשות מקומית הפועלת בישראל. המשמעות הישירה היא שמי שמעוניין לקבל סיוע, או חושב שהוא זכאי לשירותים שונים, עשוי לפנות אל המחלקה לקבלת מידע וייעוץ ראשוני.

הפנייה מטבע הדברים תהיה מקומית, כלומר, על האדם ליצור קשר עם המחלקה הרלוונטית ברשות המקומית אשר בתחומיה הוא מתגורר. שימו לב שיש מצבים בהם תיק במחלקה לשירותים חברתיים יכול להיפתח על ידי בעלי מקצוע שונים, לרבות פקידי הסעד של שירות הזקן או פקידי הסעד לחוק הנוער.

דרג מאמר זה