צוואה וירושה

גם אם מגיעים לשיבה טובה, קשישים מופלגים בני גיל הזהב בסופו של דבר הולכים בדרך כל אדם. לכן, צוואות רבות מתחילות במשפט: "הואיל ואין אדם יודע את יום פקודתו…"  במטרה להורות על דרך ואופי חלוקת הרכוש הקיים במועד עריכת הצוואה או שיווסף בעתיד וישאר במועד המוות. לאחר מותו של
קרא עוד

רשלנות רפואית

אין זה סוד כי קשישים רבים אינם זוכים לרמת טיפול רפואי הניתנת לחולים צעירים. מערכת הבריאות בישראל מעניקה בפועל את הטיפול הרפואי הטוב ביותר לצעירים ועשירים ולעומתם בני גיל הזהב לעיתים אינם זוכים לאותה רמה של טיפול. במקרים מסויימים ניתן לקבוע כי הטיפול הרפואי או השירות שניתנו בוצעו בצורה
קרא עוד

נקודת זיכוי בגין בן זוג שאינו עובד

סעיף 37 לפקודת מס הכנסה קובע כי יחיד אשר בן זוגו אינו עובד זכאי לנקודת זיכוי נוספת במס הכנסה. מי זכאי להטבה?

פטור ממס במכירת דירת מגורים לצורך רכישת זכות בבית אבות

פטור מס שבח – דירת מגורים קשיש המוכר דירת מגורים בתקופה הקובעת יכול לבקש פטור לשם חילוף דירת המגורים בזכות למגורים בבית אבות.

פטור ממס להכנסה מדמי שכירות מנכס ששימש כעסקו של הקשיש

סעיף 9ד' לפקודת מס הכנסה מקנה פטור ממס לקשישים אשר הגיעו לגיל פרישה ואשר משכירים נכס אשר שימש להם כמקום עיסקם או הניב להם הכנסות ממשלח יד טרם פרישתם.

פטורים הקלות והטבות מס – קשישים, גמלאים ובני גיל הזהב

רשויות המס הקנו מספר הקלות מס יחודיות לקשישים במטרה למזער את הפגיעה ברמת החיים של קשישים אשר הפסיקו לעבוד, בין אם הם מקבלים פנסיה, מפיקים הכנסה מהשכרת עסק בו עבדו טרם פרישתם לגימלאות, או מקבלים ריבית מפקדונות בנקאיים.. סעיפי הקלות אלו מקנים הטבות המס לקשישים – בין אם הם
קרא עוד

גמלת סיעוד

על-פי החוק ביטוח לאומי נותן גמלת סיעוד לקשישים שהגיעו לגיל הפרישה, הגרים בבית ונזקקים לעזרה בביצוע פעולות יומיומיות כגון רחצה, אכילה, התלבשות, הליכה בבית וכדומה, או הנזקקים להשגחה בבית לשמירה על בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם. גמלת סיעוד היא גמלת שירותים – כלומר תמורת הגמלה לא ניתנת במזומן אלא יינתנו
קרא עוד

פטור ממס לקשישים העוברים לבית אבות והמשכירים את דירתם

פטור מס דמי שכירות סעיף 9(25) לפקודת מס הכנסה פוטר ממס הכנסות מדמי שכירות שמקבל קשיש העובר לבית אבות.
גמלת סיעוד לשוהים בבית אבות

קבלת גמלת סיעוד לשוהים בבתי אבות

פסק דין חדש שהתקבל לאחרונה, קבע כי קשישה המתגוררת בבית אבות זכאית לקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי למרות שהותה בבית אבות. עד לקבלת פסק הדין (וסביר להניח שאף לאחריו) ביטוח לאומי קבע כי כל מוסד החייב ברישוי משרד הבריאות או משרד הרווחה ללא תלות באופי האוכלוסייה בו, נופל אוטומטית
קרא עוד

הגדרת מצבו התפקודי של הקשיש

להלן הגדרות המצב התפקודי של קשישים – הגדרה זו חשובה להתאמת טיפול בבית או לבחירה של בית אבות. במקרים רבים יש להיעזר באיש מקצוע לביצוע האיבחון.