חברות מורשות – יבוא עובדים זרים

בישראל קיימות עשרות חברות סיעוד מורשות אשר קיבלו אישור ממשרד התמ"ת ליבוא עובדים זרים בתחום הסיעוד. חברות אלו מחוייבות לפי חוק עובדים זרים לעמוד בתנאים רבים המבטיחים שמירה על זכויות העובד הזר, תנאים סוציאלים, מתן הדרכה וסיוע, העסקת עובדת סוציאלית ובכללי איכות שונים שמטרתן להבטיחן עמידה בתנאי החוק ובטיפול
קרא עוד
זכויות של עובד זר | העסקת עובד סיעודי זר

זכויות עובדים, עובדי סיעוד זרים, תביעה של עובד זר

משרד עו"ד אורן יוגב – דיני עבודה משרד עורך-דין – אורן יוגב, מתמחה בדיני עבודה מייעץ ומייצג עובדים ומעסיקים. התמחות ספציפית בעובדים זרים ובזכויות עובדים בפשיטת רגל.

מה מגיע לעובד זר עם סיום עבודתו?

עו"ד אורן יוגב, מומחה בדיני עבודה כידוע – עובד זר בישראל זכאי לכל הזכויות שמעניקים חוקי משפט העבודה המגן לכל עובד אחר בישראל. כך, למשל, עובד זר בישראל זכאי לשכר שלא יפחת משכר המינימום, לחופשה שנתית, לדמי הבראה, להחזרי הוצאות, לפנסיה (לפי חוק פנסיית חובה שנכנס לתוקף ב- 1/08),
קרא עוד

מי נחשב למעסיק של עובד זר סיעודי?

עו"ד אורן יוגב, מומחה בדיני עבודה גורמים שונים מעורבים בהעסקת המטפל הסיעודי, העובד הזר, בבית המטופל: המטופל עצמו, משפחת המטופל, חב' שירותי הסיעוד. מי, אם כן, הוא ה"כתובת" של העובד הסיעודי, בדרישות או בתביעות הנוגעות לזכויותיו בגין עבודתו וסיומה: המטופל ? קרובו של המטופל ? או שמא קרוביו? תאגיד
קרא עוד

נקודות זיכוי לעובדים זרים

בתאריך 18/5/06 פורסמה הוראת שעה על ידי רשות המיסים המקנה 2.25 נקודות זיכוי במס הכנסה לעובדים זרים אשר שהייתם בארץ מותרת על פי דין ובכך הושוו נקודות הזיכוי אשר הם מקבלים לנקודות הזיכוי שמקבלים עובדים ישראלים. הכללים החדשים הינם תוצאה של סיכום שנקבע בועדת הכספים של הכנסת, אשר מחד
קרא עוד

זכאות עובד סיעוד זר לשעות נוספות

מאמר זה למעשה מתאר את המצב אשר היה בנושא תשלום שעות נוספות לעובדי סיעוד זרים. בחודש נובמבר 2009 פורסם פסק דין של בית המשפט העליון את הסדיר את נושא תשלום לעובדי סיעוד זרים עבור שעות נוספות. למצב היום: תשלום שעות נוספות לעובדי סיעוד זרים

זכויות העובד הזר

למרות שהעובד הזר מגיע ממדינה אשר בה חוקי העבודה שונים מחוקי העבודה בישראל, כל חוקי העבודה בישראל חלים ותקפים גם לגבי העסקתו. בעת הפסקת עבודתו של עובד זר, על המעסיק לדעת זכויות אלה ולכבדן.

זכאות להעסקת עובד סיעוד

היתר להעסקת עובד סיעוד זר ניתן בהתאם לתנאי הזכאות והמבחנים שנקבעו במסגרות תביעות לגמלאות וקצבאות של המוסד לביטוח לאומי. כאן ניתן למצוא את טופס הבקשה לעובד זר סיעודי.