מדריך להפסקת עבודתו של עובד זר

רבים מכירים את הקושי והבירוקרטיה הקיימים במקרים בהם רוצים להעסיק עובד או עובדת זרה סיעודיים, עובדים זרים לעבודות חקלאיות וכדומה. משפחות רבות זקוקות למטפלים ומטפלות זרים בדחיפות למען טיפול ביקיריהם הסיעודיים.

לרוב, מטפלים אלו מועסקים במשך מספר שנים ומסיימים את עבודתם למרבה הצער עם פטירת המטופל שלהם, אך ישנם מקרים שבהם יש צורך לסיים את עבודת העובד או העובדת לפני המועד, מסיבות שונות, ואז יש לדעת כיצד מתבצע תהליך סיום יחסי עבודה עם עובד זר סיעודי.

ראשית חשוב לציין ולהבין כי על ציבור העובדים הזרים בישראל, בסיעוד וביתר הענפים, מגנים חוקי עבודה ברורים ועומדות לזכותם זכויותרבות. העובדים והעובדות לרוב מודעים לזכויותיהם ולכן חשוב לפעול על פי חוק ועל פי הנהלים המקובלים.

דבר נוסף וחשוב לגבי הפסקת עבודה של עובד זר סיעודי הוא שכל פיטורים של העובד הזר, כולל בפטירת המטופל, מזכה את העובד בפיצויי פיטורין שהופרשו עבורו כדין מרגע שעבד מעל שנה אצל אותו מעסיק (גם דמי הבראה, הפרשות לגמל או פנסיה ותשלום ימי חופשה שלא נוצלו).

לידע את חברות הסיעוד

משפחה שמבקשת לבצע הפסקת עבודה של עובד זר רצוי שלא תעשה זאת לבדה מול העובד מטעמי האפשרות לעבוד על חוקי עבודה, חשוב לבצע את התהליך בידיעה ובליווי של חברת הסיעודשסיפקה למשפחה את העובד הזר. כך ניתן לנהל את העניין באופן נקי וברור יותר וכמו כן לזרז אותו וכמובן לקבל עובד חלופי בהקדם.

ניתן וכדאי לערב את חברת הסיעוד במקרים של תשלומי פיצויים ולדרוש השתתפות של החברה בחלק מהסכום הזה וכן תשלומים רלבנטיים אחרים. זאת משום שחברת הסיעוד מעורבת בעצמה בהעסקת העובד או העובדת, עד 18 שעות שבועיות במסגרת גמלת סיעוד(38% ממשרה מלאה סטנדרטית). כך שיש מקום לדרוש מהחברה תשלום של החלק היחסי שלה בפיצויי הפיטורים.

תהליך החלפת עובד זר סיעודי בעובד סיעודי אחר הוא באחריותה המלאה של חברת הסיעוד ולא באחריות המשפחה. כמו כן, אין לגבות על כך תשלום נוסף מהמשפחה.

לתת זמן התראה מראש

במקרים של הפסקת עבודה של עובד זר, יש לעובד זכות לקבל התראה על כך זמן מסוים לפני כן. בניגוד לתחום החקלאות שם נשמעים סיפורים על סיום עבודה והעברה לתפקיד אחר מהיום למחר, בתחום הסיעוד העניין הרבה יותר מוסדר. כמו שלעובד ישראלי מודיעים זמן מה לפני כניסת הפיטורים לתוקף, כך גם לעובדים זרים מגיעה זכות זו. הזמן עצמו נקבע על פי תקופת העבודה בפועל, מעבר לשנה העובד זכאי להודעה מוקדמת של חודש לפחות.

זכות השימוע של עובד זר

חוקי העבודה בישראל לא מאפשרים לפטר סתם כך, הדבר תקף גם לגבי הפסקת עבודתו של עובד זר.  במקרה זר, לעובד הזר קיימת הזכות לשימוע – יש להודיע לעובד על הפסקת עבודתו בצורה מסודרת ולאפשר לו להשמיע את טיעוניו ולנסות לשנות את המצב. הפסקת עבודה של עובד זר ללא עריכת שימוע כדין היא עבירה העשויה לזכות את העובד בפיצוי מטעם המעסיק.

לתעד את כל התשלומים והמסמכים הרלבנטיים

פרט חשוב של מדריך הפסקת עבודה של עובד זר הוא תיעוד נכון של מסמכי תשלומים ושאר המסמכים הרלבנטיים. יש להחתים את העובד או העובדת על כל תשלום שהועבר, הכוונה היא בעיקר לתשלומים שנבעו בגין הפיטורים.

אם ניתן להפיק מסמך כזה בשפת המקור של העובד – הדבר עדיף. בלא חתימות ואסמכתאות ברורות לכל תשלום, עלולה להגיע תביעה נגד המעסיק, גם במקרים בהם הפסקת העבודה הייתה ברוח טובה.

3.8/5 - (5 votes)