גמלת סיעוד

על-פי החוק ביטוח לאומי נותן גמלת סיעוד לקשישים שהגיעו לגיל הפרישה, הגרים בבית ונזקקים לעזרה בביצוע פעולות יומיומיות כגון רחצה, אכילה, התלבשות, הליכה בבית וכדומה, או הנזקקים להשגחה בבית לשמירה על בטיחותם ובטיחות הסובבים אותם.

גמלת סיעוד היא גמלת שירותים – כלומר תמורת הגמלה לא ניתנת במזומן אלא יינתנו שירותי סיעוד ורווחה המיועדים לסייע לקשיש בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית. לכלל זה קיים חריג – להרחבה – גמלת סיעוד בכסף

תנאי הזכאות לגמלת סיעוד

א. הקשיש הגיע לגיל פרישה (גיל הפרישה עולה בהדרגה לגיל 67 לגברים ו-64 לנשים.

ב. מגורים בבית ולא במוסד סיעודי או בית אבות – מלבד מגורים בבית אבות אשר אינו נחשב מוסד סיעודי .

ג. עמידה במבחן הכנסות – ליחיד תקרת ההכנסה היא ההכנסה הממוצעת במשק ולזוג תקרת ההכנסה היא פעם וחצי ההכנסה הממוצעת במשק. במידה והכנסת היחיד או הזוג עברו את התקרה יהיו הם זכאים לגמלה מופחתת בשיעור של 50%. נכון לשנת 2013 ההכנסה הממוצעת במשק היא 8,828 ש"ח.

ד. המבוטח אינו מקבל קצבה לשירותים (קצבה מיוחדת לנכה עבודה או לנכה כללי) מן המוסד לביטוח לאומי, ואינו מקבל גמלה לטיפול אישי או להשגחה מאוצר המדינה. במידה ומתקבלת גמלה כזו, יש לבחור בינה ובין גמלת הסיעוד שעל ­פי חוק ביטוח סיעוד.

ה. הקשישזקוק במידה רבה לעזרתו של אדם אחר בעשיית פעולות היום-יום.יש לציין חומרת המצב הרפואי איננה קריטריון לזכאות, ולכן אדם חולה ומוגבל אשר אינו תלוי בזולת במידה רבה לצורך רוב פעולות היום-יום או אינו זקוק להשגחה, אינו זכאי לגמלה .
את מידת תלותו של הזקן בעזרת הזולת, וכן את מידת ההשגחה שהוא זקוק לה, יקבע ביטוח לאומי על פי הערכתו של מעריך מקצועי מטעם ביטוח לאומי המבצע את הבדיקה בבית הזקן – מבחן תלות ADL.

במקרים שההגבלה בתפקוד היא זמנית, תינתן גמלת סיעוד לתקופה זמנית.

אילו שירותים יינתנו לזכאים לגמלת סיעוד?

על-פי חוק ביטוח לאומי יינתנו לזכאים לגמלת סיעוד שירותים שיש בהם כדי לעזור להם עזרה ישירה בפעולות היום-יום ובניהול משק הבית – הכל לפי צורכי הזקן, ועל-פי החלטה של ועדה מקומית מקצועית לענייני סיעוד.

ואלה השירותים שמתוכם ייבחרו השירותים לזכאי לגמלת סיעוד, כל זמן שיש במקום מגוריו השירותים האלה ואפשר לספק לו אותם:

א. עזרה של מטפלת בית בפעולות היום-יום (להתלבש, להתרחץ, לאכול, לטפל בהפרשות, להתהלך בבית), בניהול משק הבית והשגחה על הזקן.

ב. שירותי מכבסה.

ג. מימון ביקור במרכז יום לקשישים.

ד. אספקת מוצרי ספיגה חד פעמיים .

ה  משדר מצוקה.

ו.  השתתפות בעלות עובד סיעוד זר.

שיעורי הגמלה :

קיימים שלושה שיעורי גמלה – החל מאפריל 2009 ניתנת תוספת למי שמעסיק עובד ישראלי בסיעוד כדלקמן:

א.  3/4 9 שעות שבועיות- למי שנמצא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום-יום, וכן למי שנמצא זקוק להשגחה.

ב. 16 שעות שבועיות – למי שנמצא תלוי במידה רבה בעזרת הזולת ברוב פעולות היום-יום, ברוב שעות היממה. במידה ומועסק עובד ישראלי בסיעוד יתקבל תוספת של 3 שעות טיפול שבועיות כלומר – 19 שעות סיעוד שבועיות.

ג. 18 שעות שבועיות – מי שנמצא תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בכל פעולות היום יום בכל שעות היממה, וכן מי שנמצא זקוק להשגחה מתמדת במידה ומועסק עובד ישראלי בסיעוד יתקבל תוספת של 4 שעות טיפול שבועיות- כלומר 22 שעות שבועיות.

החמרה במצב התפקודי

במידה וחלה החמרה המצב התפקודי ניתן להגיש בקשה לבדיקה נוספת. יש לציין שבהתאם לתוצאות הבדיקה, המוסד לביטוח לאומי יכול להגדיל , להקטין ואף לבטל כליל את שעות הסיעוד להן זכאי הקשיש.

דרג מאמר זה