עובדים זרים סיעודיים

סיעוד הוא בעיקר התחום של עובדים זרים. רוב הישראלים נמנעים מעיסוק בעבודות סיעוד, וכוח העבודה המסופק באמצעות עובדים זרים הוא כוח עבודה שעבר הכשרה מיוחדת למקצוע הסיעוד. מערכות שונות עוסקות בהכשרה והבאה לארץ של עובדים זרים, כדי לספק לתחום הסיעוד את מיטב העובדים.

קשישים הנזקקים לסיוע רב בתפקודם ולהשגחה מתמדת, ואשר תלויים באדם אחר לסיוע בהתנהלות יומיומית, השגחה רפואית ועזרה בעבודות הבית, מעסיקים עובד זר סיעודי בביתם על בסיס יומי, שעתי או קבוע.

ייבוא עובד זר סיעודי

נושא ייבוא העובדים הזרים הסיעודיים, קבלת היתרים להעסקתם ורישיונות השהייה שלהם, מנוהל באמצעות יחידך הסמך לעובדים זרים במשרד התמ"ת. בחירת עובד זר סיעודי השוהה בחו"ל מתבצעת על ידי תאגיד בינלאומי בעל רישיון לייבוא עובדים זרים. התאגיד גובה עמלה שנתית בגובה של עד 2000 שקל.

חשוב לבדוק את המוניטין של התאגיד, מי עומד בראשו, כמה שנים הוא קיים, ומספר השמות העובדים הזרים הסיעודיים בהם טיפל. בעת כל השמה, יש לחתום על חוזה התקשרות בין העובד הזר הסיעודי לנציג המשפחה.

מי זכאי לקבלת שירותי עובד זר סיעודי

העובדים הזרים מספקים שירותי סיעוד לקשישים הבוחרים להישאר בביתם וזקוקים לעזרה. ברוב המקרים, נותנות הרשויות הממשלתיות מימון לשכירת שירותיו של עובד זר סיעודי. לשם קבלת המימון, על המטופל לעבור סדרת מבדקים שונים אשר מטרתם הגדרת מידת מוגבלותו. מתן קצבת מימון העובד הזר מתחלקת לפי טיפול יומי-שעתי, טיפול ליום שלם, או טיפול של עובד זר המתגורר עם המטופל ושוהה במחיצתו 24 שעות ביום.

גברים בגיל 67, ונשים בגיל 64, כמו גם נכים בכל גיל אשר מוגבלותם מוכרת על ידי הביטוח הלאומי, זכאים לקבלת שירותי עובד זר סיעודי. מבחן תלות נערך לקביעת זכאות הקשיש לקבלת עובד זר. המבחן מסכם ניקוד שמורכב מקריטריונים הבודקים את רמת הנזקקות לסיוע במטלות היומיומיות.

הניקוד המינימאלי המזכה אדם באישור העסקת עובד זר הוא 4.5. קשישים בגיל 90 ומעלה, זכאים לקבלת עובד זר סיעודי גם אם נמצא הניקוד שלהם נמוך מכך.

זכויות העובד הזר הסיעודי, תפקידיו ותנאי העסקתו

העובד הזר מעניק לקשיש טיפול סיעודי הכרוך במתן תרופות, בישול ארוחותיו, הגעה לביקורים אצל הרופא, דאגה לשלומו, רווחתו ובטחונו, ובנוסף, עליו לבצע גם עבודות הקשורות למשק הבית.

  • חוזה עבודה – עובד זר סיעודי זכאי לקבלת חוזה עבודה כתוב בשפתו, המפרט את שמו ושם המעביד, פרטי מקום המגורים, גובה שכרו, מועד התשלום ומרכיביו, פירוט מרכיבי תפקידו, מספר ימי עבודה בשבוע ואורך יום עבודה, כולל ציון היום החופשי, תאריך תחילת עבודתו ותאריך סיום, פירוט ימי חג, חופשות וימי מחלה.
  • שכרו של העובד הזר הסיעודי יהיה בגובה של שכר מינימום לפחות, בתוספת תשלומי שעות נוספות ונסיעות. אחת לשנה הוא זכאי לקבלת דמי הבראה על פי הוותק שלו. שכרו ישולם בהמחאה, במזומן או בהעברה בנקאית, בהתאם לסיכום בין הצדדים. ניתן לספק חלק מהתשלום בצורת מזון ומשקאות (לא אלכוהוליים). השכר ישולם עד ה-9 בכל חודש.
  • ביטוח רפואי – עובד זר סיעודי זכאי לקבלת ביטוח רפואי במשך כל תקופת העסקתו. הביטוח יכסה אשפוז בבית חולים וביקור אצל רופא. כמו כן, הוא זכאי לקבל את תמצית פוליסת הביטוח בשפתו ואת מספר התיק שנפתח לו בביטוח הלאומי. הביטוח הלאומי משפה את העובד הזר בגין תאונות עבודה ומחלות ואשפוז שנגרמו גם מחוץ לעבודתו, כמו גם בפיטורין שלא גובו במתן פיצויים.
  • מגורים הולמים – עובד זר סיעודי זכאי לקבלת מגורים הולמים הקבועים בתקנות, במשך כל תקופת העסקתו וגם במשך שבוע ימים לפחות מסיום העסקתו.

החלפת עובד זר סיעודי

קורים מקרים בהם עולה הצורך להחליף את העובד הזר הסיעודי, מסיבות שונות. יתכן שהקשיש או משפחתו אינם מרוצים מרמת העבודה, או שהעובד הזר מבקש לעזוב מסיבות אישיות. תהליך החלפת העובד הזר מתנהל מול גופים ממשלתיים שונים וכרוך בעלויות נוספות.

אם לא מעוניינת המשפחה בהמשך העסקת העובד הזר הסיעודי, היא חייבת לדווח על כך בעצמה למשרד הפנים. במידה והפסקת העבודה הגיעה ביוזמתו של העובד הזר, חלה עליו חובת הדיווח לחברת הסיעודוהרישום בדרכונו. כל עוד לא מדווחת הפסקת עבודתו של העובד הזר למשרד הפנים, אין אפשרות להעסיק עובד זר חדש.

לאחר הדיווח לחברת הסיעוד, מחויבת החברה לדווח למשרד הפנים, למינהל האוכלוסין, רשות ההגירה ורישום בדרכונים. בתוך ההליך עליה להכין מכתב השמה חדש למשפחה. אין באפשרות החברה לגבות תוספת תשלום בגין החלפת העובד הזר הסיעודי, מעבר לתשלומים החודשיים בגין ההשמה.

דרג מאמר זה