קבלת גמלת סיעוד לשוהים בבתי אבות

פסק דין חדש שהתקבל לאחרונה, קבע כי קשישה המתגוררת בבית אבות זכאית לקבל גמלת סיעוד מביטוח לאומי למרות שהותה בבית אבות.

עד לקבלת פסק הדין (וסביר להניח שאף לאחריו) ביטוח לאומי קבע כי כל מוסד החייב ברישוי משרד הבריאות או משרד הרווחה ללא תלות באופי האוכלוסייה בו, נופל אוטומטית להגדרת "מוסד סיעודי" ושכך, הדיירים בו אינם זכאים לקבל גמלת סיעוד.

תכלית החוק בנוגע לביטוח סיעוד הינה מתן סיוע לקשישים החיים במסגרת הקהילה והמשפחה, כאשר גמלת הסיעוד מיועדת לסיוע במתן שירותים לטיפול אישי ולעזרה במשק הבית. לאור זאת אין זכאות לקשיש השוהה במוסד סיעודי לקבלת גמלת הסיעוד.

יחד עם זאת, לא כל בית אבות הינו "מוסד סיעודי" לצורך החוק. בית המשפט קבע כי ניתן להיעזר בהגדרות שבחוק הפיקוח על המעונות על מנת להבחין בין "מוסד סיעודי" לבין מוסד שאינו סיעודי.

עצם קיום מחלקה סיעודית במוסד המיועד לקשישים עצמאיים אינו הופך את כל המוסד לסיעודי.

על מנת לבדוק את אפשרות קבלת גמלת סיעוד לקשיש השוהה בבית אבות יש לבדוק האם המוסד נחשב "מוסד סיעוד" וזאת לפי המבחנים שנקבעו בפסיקה.

יש לציין שביטוח סיעודי ניתן רק לקשישים החיים בקהילה, כאשר שהות בבית אבות סיעודי, או במוסד שהחזקתו על ידי המדינה או גוף ציבורי שוללת אפשרות קבלת גימלת סיעוד. יש לציין כי בתי דיור מוגן אינם נחשבים כמוסד סיעודי ולכן מאפשרים קבלת גמלת סיעוד לבני גיל הזהב המתגוררים במקום. קשיש אשר הינו תשוש נפש אינו זכאי לקבל גימלת סיעוד במידה והוא שוהה במחלקת תשושי נפש.

המבחן העיקרי להגדרת מוסד כ"מוסד סיעודי" הינו מהו שיעור הדיירים הסיעודיים במוסד – בפסיקה נקבע כי כאשר מרבית הדיירים זקוקים לסיעוד, הגדרת המוסד כ"מוסד סיעודי" אינה בלתי סבירה. כמו כן נקבע כי כאשר 82% מדיירי המוסד אינם זקוקים לסיעוד הגדרתו כ"מוסד סיעודי" בלתי סבירה.

כמו כן יש לבחון את מידת העזרה הניתנת לדיירי המוסד, הפרדה בין המחלקות השונות (עצמאיים, תשושים וסיעודים)

למעשה, הגדרת בית האבות כ"מוסד סיעוד" שוללת אפשרות קבלת גמלת סיעוד. לפיכך, ניתן לקבל גמלת סיעוד לדיירי בית אבות אחד ולשני לאו.

בכל אופן, ניתן לקבל גמלת סיעוד אך ורק לשוהים בבית אבות לעצמאיים, כאשר רוב הדיירים אינם מקבלים גמלת סיעוד והעזרה הסיעודית הניתנת לדיירים אינה רבה.

עצם קיום מחלקה סיעודית או מחלקת לתשושים בבית האבות אינה גורמת אוטומטית לסיווג בית האבות כ"מוסד סיעודי".

 

דרג מאמר זה