מהי משכנתא הפוכה?


במקרים רבים, קשישים בעלי דירות ונכסים אחרים (כגון משרדים חנויות וכו') אינם מסוגלים לקיים את עצמם בכבוד או להבטיח לעצמם תזרים מזומנים מספק לצרכיהם.

הכנסותיהם של הקשישים מורכבות מקצבת הזיקנה, וכן מפנסיות או קצבאות בשיעורים שונים וכן מהכנסות שונות אחרות – כגון הכנסות מריבית על פקדונות ותוכניות חסכון, דמי שכירות המתקבלים מנכסים ועזרה מהמשפחה.

מטרתה של המשכנתא ההפוכה היא לאפשר מקור נוסף לקבלת הכנסה חודשית או חד פעמית.

מהי משכנתא הפוכה?

משכנתא הפוכה היא הלוואה המיועדת אך ורק לקשישים ומותאמת לצרכיו ויכולותיו של הקשיש.

בהלוואה זו, אין צורך להחזיר כספים על פי תנאי המשכנתא ההפוכה. כמו כן אין צורך בהכנסות שוטפות או ערבים לקבלת ההלוואה, והביטחון היחידי הדרוש לקבלת ההלוואה הוא בדרך כלל דירת המגורים של הקשיש (ובמקרים מיוחדים נכסים אחרים).

המשכנתא ההפוכה מהווה אמצעי מימון נוסף אשר במקרים רבים יכול להוות אף אמצעי המימון היחידי של הקשיש (מלבד קצבת הזיקנה אשר בשיעורה הנוכחי אינה מספיקה לקיום מינימאלי).

קיימים מספר סוגים של משכנתה הפוכה. המשכנתה ההפוכה הרגילה, מיועדת לקשישים אשר ממשיכים להתגורר בביתם, כאשר במקרים כאלה, מועד החזר ההלוואה הוא רק לאחר שהקשיש עוזב את ביתו (למשל ל-בית אבות או דיור מוגן) או נפטר.

קיימת אפשרות לקבל משכנתה הפוכה לשם מימון מעבר לבית אבות או דיור מוגן. במקרה זה החזר ההלוואה מתבצע רק לאחר שהדייר עוזב את בית האבות או נפטר.

בנוסף קיימת אפשרות לקחת משכנתא הפוכה על מנת לפרוע משכנתא רגילה.

בכל אופן, לשם קבלת המשכנתא ההפוכה אין צורך בשום בטחון נוסף מעבר לדירת המגורים.

יש לציין שהבעלות בדירה נשארת בידי הקשיש ולעולם אינה עוברת לידי נותן ההלוואה.

כיצד מחזירים את ההלוואה?

כאמור לעיל, הביטחון היחידי להלוואה הינו דירת המגורים. במועד החזר ההלוואה, כפי שנקבע, על הקשיש או בני משפחתו להחזיר את הסכום המעודכן. במידה ואין ביכולתם להחזיר את הסכום, דירת המגורים נמכרת, כאשר הכספים הראשונים המתקבלים מיועדים להחזר ההלוואה, ויתרת התמורה עוברת לידי הקשיש או בני משפחתו.

כיצד נקבע הסכום המתקבל?

סכום ההלוואה המתקבל מושפע משווי הדירה הממושכנת וכן מגיל הקשיש.

ככל ששווי הדירה גבוה יותר או שהקשיש מבוגר יותר סכום ההלוואה שניתן לקבל יהיה גדול יותר.

יתרונות וחסרונות במשכנתא הפוכה

משכנתא הפוכה מהווה פתרון מימון  יעודי לגיל הזהב. משכנתא הפוכה מאפשרת קבלת הכנסות נוספות ושמירה על איכות החיים למבוגרים אשר בבעלותם דירת מגורים ובמיוחד במקרים בהם בני משפחה לא יכולים או לא רוצים לעזור במימון הדרוש לקשיש.

משכנתא הפוכה מאפשרת לקשיש להעביר כספים ולתמוך בקרובי משפחה, וזאת ללא צורך במכירת דירת המגורים תוך אפשרות להמשיך להתגורר בבית ללא הגבלת זמן.

יש לציין שסכום החוב בהלוואה גדל עם הזמן ולכן קיימת אפשרות שרוב התמורה שתתקבל ממכירת הדירה לאחר שהקשיש עוזב את ביתו או נפטר תשמש להחזר החוב ולבעלי הדירה או היורשים ישאר חלק קטן משווי הדירה.

כמו כן במקרים רבים, עצם קיום דירת מגורים אינו מאפשר קבלת סיוע מהרשויות השונות לשם מעבר לבית אבות. משכנתא הפוכה יכולה לאפשר מימון התשלומים הדרושים לבית אבות, ללא מכירת הדירה.

במקרים רבים משכנתא הפוכה מהווה פתרון מושלם ואפילו יחידי לקשישים בעלי נכסים אשר זקוקים למקור הכנסות נוסף.

מעוניינים לקבל פרטים נוספים? פנו אלינו עכשיו וקבלו מידע נוסף והצעות למשכנתא הפוכה!

דרג מאמר זה