גיל הפרישה לנשים: עדכונים וזכאויות משנת 2022 והלאה 

באיזה גיל נשים יוצאות לפנסיה?

עד היום, נשים יכלו לפרוש לפנסיה החל מגיל 62. בשנת 2021 הוכנסה לחוק ההסדרים העלאת גיל הפרישה לנשים. לכן, כיום מבחינה חוקית, כל הנשים שנולדו לפני שנת 1960 עדיין זכאיות לפרוש לפנסיה בהגיען לגיל 62. עבור נשים שנולדו בין 1960 ו-1969, עולה גיל הפנסיה בהדרגה עד 64 שנים ו-9 חודשים. עבור כל מי שנולדה מ-1970 ואילך, גיל הפרישה שלה והזכאות לפנסיה עולה ל-65 שנים. העלאת גיל הפרישה לנשים מצמצמת דרסטית את הפער בין גיל הפרישה לגברים לגיל הפרישה לנשים לשנתיים בלבד. 

העלאת גיל הפרישה לנשים 

למה מעלים את גיל הפרישה לנשים?

הסיבה להעלאת גיל הפרישה לנשים היא עלייה משמעותית בתוחלת החיים שמשמעותה עומס כבד על המוסד לביטוח לאומי, הגוף שאחראי על תשלומי קצבאות הזקנה.

הדיון סביב העלאת גיל הפרישה לנשים נידון שנים רבות ובכל פעם נבלם בגלל התנגדויות מצד נשים שעובדות בעבודות פיזיות, עבודות שגורמות לשחיקה בשלב מוקדם יותר בחייהן. עם זאת, העלאת גיל הפרישה לנשים מ-62 ל-65 שנים יצמצם משמעותית את הגירעון בתקציב ואת העומסים על ביטוח לאומי.  

תוחלת החיים צפויה לעלות כל כמה עשרות שנים, וכדי להתמודד עם העומס העתידי שהעלייה בתוחלת החיים גורמת, נקבע מנגנון אוטומטי לעדכון גיל הפרישה לנשים. ברגע שגיל הפנסיה לנשים יעמוד על 67 שנים, בדומה לגיל הפרישה של הגברים, המנגנון הזה ישפיע גם על גברים וגם על נשים היוצאים ויוצאות לפנסיה, וגיל הפרישה יעלה בהתאם, לנשים וגברים כאחד. 

נדגים זאת כך: אם סבתא שלכן החלה לחסוך לפנסיה בגיל 22 ועשתה זאת במשך 40 שנה עד גיל 62, על פי תוחלת החיים שהייתה אז נותרו לה 18-20 שנים לנצל את הכספים שנצברו בקופת הפנסיה. עם העלייה בתוחלת החיים התקופה הזו לניצול כספי הפנסיה מגיע גם ל-30 שנה ואף יותר, וכאמור – תוחלת החיים ממשיכה לעלות.

זו לא רק הכבדה על הביטוח הלאומי, אלא גם על בני המשפחה, משום שכספים שבעבר הספיקו בקושי ל-20 שנות חיים צריכים להספיק ליותר משלושה עשורים. הבור כבד עוד יותר אם ניקח בחשבון עובדות בשכר נמוך עם פנסיה נמוכה. זהו אחד הנושאים שעורר ביקורת, בטענה שיש לדאוג לשכר מכבד כדי להגיע לפנסיה ראויה.  

אילו זכויות מגיעות בגיל הפרישה

בהגעה לגיל פרישה, נשים זכאיות לקצבת אזרח ותיק מביטוח לאומי. ניתן לקבל את הקצבה גם אם הוחלט להמשיך לעבוד, בתנאים מסוימים. הזכאות לקצבה במלואה תוך המשך עבודה מתאפשרת אם השכר החודשי נמוך מ-6,749 שקלים. במקרה שבו השכר החודשי נע בין 6,749 ל-10,472 שקלים, ישנה זכאות לקצבה חלקית. הסכום והזכאות תלויים בתקופות הביטוח שנצברו, וכמובן בגובה ההכנסה במסגרת הטווח שהזכרנו מעלה.  

כאן אנחנו צריכים להפריד בין שני מקורות ההכנסה האפשריים בהגעה לגיל הפרישה: קצבת אזרחים ותיקים (מכונה בפשטות גם קצבת זקנה) ופנסיה. קצבת זקנה משולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי וניתן לקבלה, בתנאים מסוימים, עוד לפני הפסקת העבודה.

קבלתה של הקצבה נעשית על בסיס הגעה לגיל שמוגדר בחוק כגיל הפרישה. לעומת זאת, תשלומי הפנסיה מתקבלים מחברת הביטוח וניתן לקבלם רק לאחר הפרישה ולא לפני כן. אותה פנסיה שדאגנו להפריש אליה סכום מסוים מהמשכורת חודש בחודשו בדיוק כדי להגיע לרגע הפרישה ולהבטיח הכנסה בגיל מבוגר יותר. פרישה מעבודה תעצור את ההפרשות לפנסיה והסכום שנצבר עד רגע הפרישה הוא זה שישולם בחלוקה חודשית.  

לפי חוק גיל הפרישה, ניתן לחייב עובדים ועובדות לצאת לפנסיה בהגיעם לגיל 67, אך לא ניתן לאלץ אותם לפרוש קודם לכן. אם ישנה הסכמה בין שני הצדדים, עובדים ועובדות יכולים להחליט לצאת לפרישה מוקדמת מעבודתם החל מגיל 60.

המשמעות של פרישה מוקדמת היא קצבה פנסיונית חודשית נמוכה יותר, משום שהסכום שנחסך עד שלב הפרישה מתחלק לאורך זמן ארוך יותר. בנוסף, עקב כך שההפרשה לפנסיה נעצרת מספר שנים מוקדם מהצפוי, הסכום הכללי שהופרש לפנסיה יהיה נמוך יותר ממה שהיה יכול להיות לו פרשו מאוחר יותר.

זו, אגב, הסיבה לכך שיש לא מעט עובדות ועובדים שמעוניינים להמשיך לעבוד גם לאחר גיל הפרישה, במיוחד כאלו שקופת הפנסיה שלהם דלילה. כדאי לדעת שמעסיק לא יכול לפטר עובדות מפאת גילן.  

חשוב לוודא את פרטים האלו לפני הפרישה כדי שתגיעו ערוכות לשלב הפרישה בחיים.

כדאי לבדוק מול חברת הביטוח איזה סכום נצבר בפנסיה עד רגע נתון, ואיך הסכום הזה יחולק וישולם בבוא הזמן, או במקרה של פנסיה מוקדמת. אנו ממליצים לבדוק מול המוסד לביטוח לאומי באיזה גיל בדיוק את זכאית לפרוש, ומה הסכום החלקי מקצבת הזקנה שתוכלי לקבל, אם תמשיכי לעבוד לאחר גיל הפרישה. כך, כשיגיע הזמן, יהיו בידייך הידע והכלים להתמודד עם היציאה לפנסיה בצורה הטובה ביותר. 

דרג מאמר זה