זכויות קשישים בקבלת שירותי רפואה

כולנו זקוקים לקבל שירותי רפואה במהלך החיים. בין אם זה ביקור רפואי שוטף, ביקור אצל רופאים, מומחים, ניתוחים, שירותי אמבולנס בעת הצורך, שירותי לחצן מצוקה, אספקת מכשור רפואי לבית ועוד.

על מנת שנוכל לזכות בביטחון שכזה נאלצים מבקשי השירות הרפואי הצמוד, להתחייב לחברות המספקות אותם. התחייבות שכזו לחברות פרטיות משמעה צרות, ובדיוק לשם כך הובא החוק "עסקה מתמשכת בעניין שירותי רפואה", במטרה להגן על לקוחות בחברות שירותי רפואה, כמו קשישים או חולים במחלות קשות, וכן על זכויותיהם שברבים מהמקרים, עד כה נשללו.
בעיה אחת עימם מבקשי השירות הרפואי נתקלים בעת פניה לחברת שירות רפואי היא החוזים האחידים. אין נושא ואין נותן, ואם הינך חולה סרטןאו בעל לב חלש בגיל מופלג עליך לחתום על החוזה כתנאי לקבלת השירות החיוני, לו אתה זקוק כמו אוויר לנשימה.

קבלת שירות רפואי – דע את זכויותך!

אז כיצד החוק החדש הולך להביא צדק ליחסי חברות שירותי הרפואה ולקוחותיהן, ואילו זכויות חדשות מוענקות לקשישים בקבלת שירותי רפואה?

ראשית טרם חתימת החוזה בין שני הצדדים, החברה מחויבת בשליחת טופס שמפרט בגלוי את מהות החוזה ופרטיו, אילו שירותים ניתנים במדויק ללקוח במסגרת ההסכם, מה הם המכשירים והציוד הרפואי הניתנים ללקוח ומה אופי זמינותם. כמו כן, החתימה על החוזה עצמו שמוגש ללקוח בנפרד מדף פרוט העסקה תיעשה בכתב בלבד.

הארכת הסכם או ביטול עסקה

בעיה נוספת עימם לקוחות רבים נתקלו מול חברות מתן שירותים רפואיים מתמשכים, וכן עליהם התלוננו רבות, הוא הכבילות לחוזה בין הצדדי.

כעת החוק החדש מעניק ללקוחות את הזכות לבטל העסקה בין הצדדים עד 30 יום מעת חתימת ההסכם או מעת קבלת טופס הפירוט, הסעיף תקף למועד המאוחר יותר מבין השניים. יחד עם זאת, ביטול ההסכם עד היעד שנקבע בחוק, לא יעשה בכפוף לגביית תשלום כלשהו לא באמתלה של "קנס" ולא ב"דמי ביטול".

במידה ושני הצדדים חותמים על הסכם מתן שירות רפואי ממושך עם התחייבת לתקופה מסוימת, משך התקופה לא יכול להיות מעל לשנה אחת, סעיף זה בא בכדי לתת מענה למצוקת לקוחות ממורמרים שביקשו להשתחרר מכבלי החוזה עם חברת השירות הרפואי אך לא יכלו לעשת זאת בשל התחייבותם למשך שלוש ואף חמש שנים.

עד כה הסכמים עם חברות לשירות רפואי ממושך נעשו במסגרת של התחייבות לתקופה ארוכה כזו כשביטולה חויב בתשלום קנס גבוה שיכל להגיע אף לכדי למלוא הסכום למתן השירות הרפואי כולו, עד לתום תקופת ההתחייבות בין שני הצדדים.

אם לקוח מבקש להאריך את תקופת ההסכם עם חברת השירות הרפואי, משך ההארכה לא יכול לעלות על תקופה של חצי שנה וזאת יחד עם אותם תנאים מוקדמים עליהם שני הצדדים חתומים עד כה, אלא אם כן הלקוח מספק הסכמה כתובה ומפורשת לכך.

הפסקת חוזה

סעיף נוסף בחוק בא להביא לסיומו של אי-צדק שחל עד כה ברבות מהפעמים ביחסיהם של לקוחות מול חברות השירות הרפואי עימם היו חתומים.

במקרה ולקוח נפטר, מבקש לעבור לדיור מוגן או בית סעודי החוזה חייב להיפסק באופן מיידי, מבלי שהלקוח יצטרך לפצות על כך את נותני השירות הרפואי בתשלום נוסף.

סעיף זה בחוק מובא בשל תלונות רבות על כך שחברות השירות הרפואי הממושך סירבו להפסיק את מתן השירות הרפואי במידה והצרכן עבר את אחד מהתנאים שתוארו, ובני הזוג או המקורבים לו נאלצו להמשיך ולשלם את יתרת התשלום, וזאת גם אם השירות הרפואי כבר לא התבקש.

מיי מדיק

דרג מאמר זה