הגדלת שעות של טיפול סיעודי

קשישים רבים מגלים כי יכולת התפקוד העצמאי שלהם יורדת בצורה משמעותית במהלך השנים, עד שהם נדרשים לטיפולים סיעודיים. רמת התפקוד של הקשיש ופרמטרים אחרים מגדירים מהי מסגרת הסיוע הניתנת לקשישים, אבל חשוב לזכור שזהו לא סוף פסוק. במקרים רבים ניתן להגדיל את מסגרת שעות הטיפול הסיעודי הניתנת לאדם המבוגר, כשגם ברמת המאקרו – כלומר התקנים הקיימים בישראל על פי חוק – ניתן להבחין בכמה שינויים חשובים בשנים האחרונות.

רפורמת הסיעוד

אי אפשר לדבר על מסגרות הטיפול הסיעודי השונות בלי להזכיר את הרפורמה האחרונה משנת 2018. לאחר מאבק עיקש של לא מעט גורמים, ביניהן משרד האוצר וחברות הביטוח, הוחלט על שינוי במסגרות הטיפול. במסגרת הרפורמה, דרש משרד האוצר הקטנה של שעות הטיפול הסיעודי בבית והמרה שלהן לכדי תגמול חודשי.

לרצון הזה יש שתי מטרות עיקריות: לחסוך את דמי התיווך של חברות הסיעוד מחד, ולעודד את קבלת השירותים בקהילה מאידך (מרכזי יום) ועוד. הפשרה עליה הוחלט בסופו של הדבר היא מתן זכות הבחירה לקשישים, שיכולים לבחור האם התמיכה שהם יקבלו תהיה במסגרת של שעות סיעודיות או לחלופין סכום כסף אותו יוכלו לנצל לצרכים אחרים, כולל שירותים בקהילה. 

מבחינה מעשית, אפשר לראות שהרפורמה מקטינה במידה מסוימת את קבלת הטיפול הסיעודי בביתם של האנשים המבוגרים. עוד נקבע שקשישים שרמתם הסיעודית היא הקלה ביותר יקבלו גמלה חודשית מעט גבוהה יותר, אותה יוכלו להמיר לתשע שעות שבועיות בקהילה. בנוסף לכך קשישים ברמה הסיעודית הנמוכה ביותר לא יקבלו טיפולים בביתם על ידי אנשי חברות הסיעוד, אלא מסגרת טיפול רחבה יותר בקהילה ואפשרות לקבלת שירותים אחרים המועילים לאדם המבוגר.

כך מגדילים את שעות הסיעוד

ימים יגידו מה תהיה ההשפעה בפועל של השירותים על חייהם של האנשים המבוגרים, כאשר נראה כי עדיין יש מקום מסוים לשינויים. כך או כך חייבת לעלות שאלה לגבי רמת הפרט, כלומר, מה עושים כאשר קשיש המקבל כמות מסוימת של שעות טיפול סיעודי מרגיש כי הוא זקוק לסיוע מקיף יותר. 

בעיקרו של דבר, רמת התפקוד העצמאי של הקשיש היא שאמורה לקבוע את היקף השירותים שהוא זקוק להם, הן בנקודת הזמן הנוכחית והן בעתיד. מדי תקופה מגיעים נציגים מטעמו של המוסד לביטוח לאומי לבקר את האדם המבוגר, לשאול אותו שאלות רלוונטיות ולנסות ללמוד מהן על רמת התפקוד העצמאי שלו. אם מתברר להם במהלך הבדיקות האלו כי חלה הידרדרות לרעה במצבו של האדם המבוגר, או לחלופין שמסגרת השעות שנקבעה עבורו אינה מספיקה, ייתכן שיוחלט להמליץ על הרחבת מסגרת השעות.

ייעוץ וסיוע לבני גיל הזהב

רבים מהקשישים ובני משפחותיהם שנזקקו לטיפול סיעודי, מדווחים על קשיים שחוו אל מול המוסדות הרלוונטיים הנוגעים לתחום, בין אם המוסד לביטוח לאומי, חברות הביטוח או גורמים אחרים. לעיתים הבירוקרטיה היא שמשחקת תפקיד, בעוד שבמקרים אחרים האינטרס של הגורמים האלו הוא לצמצם כמה שניתן את הסיוע שהם מעניקים – ובכך לחסוך כמובן כספים. התוצאה היא שיש קשישים שמוותרים מראש על חלק מהזכויות האלה, מקבלים זכויות בשיעור נמוך ממה שהם אמורים וכן הלאה. 

פנייה לקבלת סיוע, הדרכה וליווי על ידי גורמים הבקיאים בשדה המשחק היא בהחלט מתבקשת בחלק מהמקרים. בכוחו של הסיוע להגדיל את הסיכויים להגשמת רצונות הקשיש ולקיצור התהליכים הנדרשים בדרך לכך. ניתן לפנות למרכז המומחים שלנו, הכולל אנשי מקצוע המכירים את עולם גיל הזהב והזכויות לקשיש על בוריו, לקבלת ייעוץ ללא תשלום.

דרג מאמר זה