מיסוי הכנסות ריבית לגימלאים ולקשישים

בני גיל הזהב, גמלאים, פנסיונרים וקשישים זכאים לקבל מספר הקלות בתשלום מס על הכנסות מסויימות מריבית על פי פקודת מס הכנסה.

חלק מההטבות מיועדות למי שהגיע לגיל הפרישה וחלקן מיועדות לבעלי הכנסות נמוכות – כאשר ניתן להנות מכל ההקלות אשר להן אתם זכאים באופן מצטבר.

הטבות מס לגימלאים

הטבות המס המיועדות לגימלאים ניתנות רק למי שהגיע לגיל פרישה. חלק מההטבות ניתנות באופן אוטומטי ועל חלקן יש להגיש בקשה להחזר מס.

החזר מס אוטומטי לגימלאים

הטבת מס  זו ניתנת לגימלאים, בתנאי שביום 1.1.2003 אחד מבני הזוג הגיע לגיל 55, וכן שבאותה שנת המס הגיע אחד מבני הזוג לגיל הפרישה. הטבת המס הינה בניכוי מס על הכנסת מריבית מפיקדון בנקאי או תוכנית חיסכון בלבד .

סכום הניכוי נכון לשנת המס 2008 הוא 8,280 ₪ כאשר רק אחד מבני הזוג הגיע לגיל פרישת חובה, או 12,360 ₪ כאשר שני בני הזוג הגיעו לגיל הפרישה.

החזר זה הינו אוטומטי – הבנק אמור לחשב את סכומי הפטור בעצמו ולהזרים לחשבון העו"ש את הפרשי המס ללא צורך בהגשת דו"ח.

דוגמא מספרית:
אם הכנסתם של שני בני זוג מריבית בנקאית בשנת המס 2008 היא 15,000 ש"ח והגבר נולד בשנת 1939 והאשה בשנת 1953, הרי הגבר הגיע זה מכבר לגיל פרישה (הוא בן 69) וביום 1.1.2003 מלאו לו 55 שנים, בני הזוג זכאים לניכוי של 8,280 ש"ח.
לפיכך עליהם לשלם מס על הכנסה של 6,720 ש"ח=   15,000-8,280- לפי שיעור המס הרלוונטי.

פטור על הכנסות מריבית לגמלאים שהכנסתם, מקצבה או ממקור אחר, נמוכה

הטבת מס זו מיועדת לגימלאים, אשר אחד מהם הגיע לגיל פרישה, על הכנסה מ"רבית מזכה" – יינתן פטור על 35% מהסכום הנמוך מבין השניים:

  • הכנסה מריבית הנובעת מפיקדון בנקאי או תוכניות חיסכון
  • ההפרש שבין תקרת הקצבה הזכאית לפטור (כיום עומדת על 86,400 ₪ לשנה), לבין ההכנסה החייבת של אחד מבני הזוג (הגבוהה מבין השתיים).

כאשר ההכנסה החייבת כוללת: קצבאות פטורות ממס בשל גיל פרישה (פנסיה) ורווחים מניירות ערך
ההכנסה החייבת אינה כוללת: הכנסות מריבית בגין תוכנית חיסכון או פיקדון בנקאי, דמי שכירות בגין השכרת דירת מגורים ורווחי הון שונים (אשר אינם נובעים משוק ההון).

לשם קבלת הטבת מס זו  יש להגיש בקשה למס הכנסה לקבלת החזר מס וזאת על ידי הגשת דוח על כל ההכנסות לשנת המס הרלוונטית. כמו כן ניתן להגיש מראש בקשה לקבלת תיאום מס על הכנסות אלו מריבית.

נושאים קשורים

הטבות מס גיל הזהב

דרג מאמר זה