החזרי מס – מס הכנסה

במקרים רבים מגיעים לכם לקבל החזרי מס ששולם ביתר – כלומר, לקבל בחזרה ממס הכנסה תשלומים שונים ששולמו מעבר לדרוש.

עשרות אלפי ישראלים הגישו וקיבלו החזרים ממס הכנסה ואולי גם לכם מגיע. גימלאים, פנסיונרים, קשישים ובני משפחותיהם – אנחנו ממליצים לפנות לרואה חשבון או יועץ מס לבדיקה מקצועית של הזכאות שלכם לקבל החזר במיוחד כאשר אחד או יותר מהמקרים המתוארים במאמר זה חל.

החזרי מס – רקע כללי

במקרים רבים משולם מס הכנסה או מס שבח ללא ניכוי הוצאות או ללא קבלת פטורים או הקלות שונות להם אתם זכאים. כלומר, למעשה שולם מס עודף מעבר לדרוש. על פי חוקי המס ניתן להגיש עד 6 שנים אחורה דוחות מתוקנים ולבקש חישוב מחדש – וכמובן החזר של תשלומי המיסים ששילמנו מעבר לדרוש.

מקרים נפוצים

להלן פרוט של מקרים נפוצים הרלוונטים לבני גיל הזהב, קשישים או פנסיונרים ואשר יכולים להקנות את הזכות לבקש ולקבל החזר מס:

  • הפסקת עבודה במהלך השנה– אם פרשתם מעבודה כשכירים או כעצמאים מכל סיבה שהיא במהלך השנה ניתן לחשב מחדש את סכומי המס (מס הכנסה) שנוכו ממשכורתכם מאחר וחישוב המס הוא שנתי.
  • שינוי מצב משפחתי– שינוי מצב משפתי לעיתים מקנה הטבות מס שונות
  • מימון בן זוג– אם כלכלת בן זוגכם חלה עליכם מגיע לכם נקודת זיכוי
  • החזר מס בשל תשלום הוצאות רפואיות– אם אתם ממנים הוצאות בגין אישפוז סיעודי מגיע לכם זיכוי במס הכנסה. לעניין זה – החזקת קרוב משפחה בבית אבות
  • מגורים בישוב מזכה– אם עברתם לגור או אם אתם גרים בישוב ספר כמו עיירות פיתוח מסויימות מגיע לכם הנחה בתשלום מס הכנסה
  • החזרי ביטוח לאומי למי שעובד לאחר שהגיע לגיל הפרישה
  • פטור מס הכנסה עבור דמי שכירות אשר מתקבלים מנכס אשר שימש כמקום עסקו של הקשיש טרם שפרש- להרחבה פטור מס להשכרת עסק
  • פטור מתשלום מס לאחר מחלה קשה– עברתם ארוע לב או שבץ מוחי? תאונה קשה – יתכן ומגיע לכם החזר מס בגין תקופה מסויימת
  • עבודה במספר עבודות במקביל ללא ביצוע תאום מס

בדיקת החזרי מס

על מנת שיהיה אפשר לבדוק האם מגיע לכם לקבל כסף בחזרה ממס הכנסה עליכם להכין מסמכים שונים – טופס 106 אשר מרכז את תקבוליכם ממשכורת וניכויים שונים, הסכמים הקשורים לפעולות בדירה או בעסק, אישורי הפקדות בקופות גמל, אישורים רפואיים או אישיים הקשורים לסעיפים המפורטים למעלה.

ניתן לבקש החזר מס גם עבור קרוב משפחה שנפטר.

לאחר שריכזתם את כל המסמכים הרלוונטים ניתן לפנות למס הכנסה על מנת לבצע בדיקה מחודשת של תשלומי המס.

ניתן לפנות באמצעות אתר הגנה פיננסית המתמחים בקבלת החזרי מס (כניסה לאתר כאו)

משרדי מס הכנסה או לפנות לרואה חשבון אשר יכין עבורכם את הבקשה להחזר המס.
אפשרות נוספת היא לפנות לאחת מהחברות המתמחות בהחזרי מיסים ואשר גובות אחוז מסויים מהחזר כעמלה.

דרג מאמר זה