מידע משפטי לגבי זכויות עובדים זרים

בישראל מועסקים למעלה מ-50,000 עובדים זרים בתחום הסיעוד עם היתר העסקה כחוק ועובדים זרים רבים נוספים אשר שוהים במדינה שלא כחוק.

כל עובד בישראל זכאי לקבל את מלוא הזכויות המוקנות בהתאם לחקיקה ולפסיקה בין אם הוא עובד בעל אזרחות ישראלית או עובד זר בעל היתר העסקה כדין או עובד זר ללא אשרת שהיה במדינה (עובד זר לא חוקי). אם אתם מעסיקים עובד זר סיעודי או עובד זר בתחום אחר (חקלאות, בניה, מסעדנות וכדומה) עליכם לשלם לו בנוסף לשכר מינימום גם זכויות סוציאליות, הפרשה לפנסיה וכן לשמור על תנאי העסקה הוגנים.
עמותות רבות בינהם קו לעובד מסייעות לעובדים זרים בשמירה על זכויותיהם ומסייעות בהגשת תביעות משפטיות נגד המעסיקים אשר לטענת העובד הזר, לא שילמו את מלוא הכספים אותם היו צריכים לשלם או פגעו בזכויותיהם.

במקרים רבים הקשישים או בני משפחותיהם מקבלים תביעה משפטית אשר היא לעיתים מוצדקת ולעיתים משוללת בסיס – אולם בכל מקרה יש להתגונן בבית המשפט.

על מנת לפזר את הערפל ולהבהיר את מעמדם של עובדים זרים אנו מפרסמים סדרת מאמרים הקשורים לזכויותיהם של עובדים זרים בישראל – רוב המאמרים קשורים לעובדי סיעוד כאשר חלקם רלוונטים לכל עובד זר.

ברצוננו להדגיש כי מאמרים אלו אינם מהווים ייעוץ משפטי או מחליפים יעוץ משפטי. על מנת לברר את מצבכם מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בתחום העבודה.

הבנה טובה יותר של זכויות העובד יכולה למנוע פגיעה בזכויותיו, שמירה על החוק ומניעת התמודדות עתידית עם תביעה משפטית של העובד.

כבר הוגשה נגדכם תביעה? עליכם להגיש כתב הגנה בהתאם למועדים שנקבעו ולהתמודד עם הטענות בבית המשפט.

דיני עבודה עובד זר – מאמרים

להלן קובץ מאמרים בנושאים שונים הקשורים לדיני עבודה ולעובדי סיעוד זרים:

עובד זר – מיהו המעסיק? מי נחשב למעסיק של העובד הזר – המטופל עצמו או אחד מבני משפחתו?

מדריך הפסקת עבודה של עובד זר – מהם השלבים בהפסקת עבודתו של עובד זר סיעודי, מהן הזכויות העומדות לזכותו וכדומה.

זכויות עובדים זרים בעת הפסקת עבודה מה מגיע לעובד זר שהפסיק את עבודתו את המטופל מכל סיבה שהיא

תביעה עובד זר – פסק דין שהתקבל בתביעת עובדת זרה נגד מעסיקה – בתביעה זו התקבלו רוב טענות העובדת לרבות פיצויי הלנה והוצאות כבדות.

שכר מינימום עובדים זרים – מהו שכר המינימום לו זכאים עובדי סיעוד זרים, מה אומר החוק בעניין ומה קבעו בתי המשפט. מאמר זה בשלושה חלקים סוקר את התשלומים שיש לשלם לעובדי סיעוד זרים, ניכויים מותרים ופסיק בתחום

תשלום שעות נוספות לעובדים זרים – מתי עובד זר סיעודי זכאי לתשלום עבור שעות נוספות או עבודה ביום המנוחה השבועי? מה אומר החוק בעניין זה ומה פסקו בתי המשפט בתביעות של עובדים זרים לתשלום תמורת שעות נוספות

עדכון אחרון בעקבות בג"צ גלוטן: שעות נוספות עובד זר

דרג מאמר זה