מענק פטירה

כאשר אדם הקרוב לנו עובר לעולם הבא, אנו נותרים עם לא מעט זיכרונות. כמעט בכל המקרים הכאב הוא מיידי, אבל אנו נדרשים לחזור למציאות בהקדם המיידי. סידורי קבורה ואבלות נופלים עלינו כרעם ביום בהיר, כשאלה מלווים ברוב המקרים בחור כלכלי לא פשוט שהותיר אחריו המנוח.

מה ניתן לעשות כדי לצמצם את הנזק? הביטוח הלאומי מציע עבור קרוביו של המנוח פיתרון יעיל בהחלט. זאת באמצעות מענק הפטירה אשר ניתן להם, שמטרתו היא להחליף את הכספים שבוודאי סיפק המנוח טרם מותו.
כך, מתאפשר לקרובים לעבור את החודשים הקשים שלאחר המוות באופן מעורר כבוד- כי החיים, מה לעשות, ממשיכים תמיד.

הוצאות כלכליות לאחר פטירת האהוב

פטירה של אדם קרוב מאלצת אותנו להתמודד מיידית עם לא מעט הוצאות כלכליות. החדשות הטובות הן שאנחנו לא לבד בעניין הזה: מוסד הביטוח הלאומי, למשל, מטפל בקבורתם של אנשים, כך שהוצאה זו נמנעת עבור בני המשפחה.

מצד שני, הסיוע הכלכלי ניתן רק במקרים של קבורה סטנדרטית, כך שצרכים שונים ייגררו השתתפות עצמית לא מעטה של הקוברים.

מעבר לכך, בני המשפחה צריכים במהרה לשלם גם על המצבה אשר תונח מעל יקירם וכן לטפל בכל סידורי הלוויה (מודעות אבל, כיבוד לשבעה וכו')- וכל אלה מקשים עליהם מאד מבחינה פיננסית. במיוחד כאשר שגרת החיים נקטעת באופן מיידי בשבועות שלאחר מוות היקיר.

על מענק הפטירה של הביטוח הלאומי

מענק הפטירה שניתן מטעם הביטוח הלאומי נועד להקל ככל האפשר על קרובי המשפחה מבחינה כלכלית. המדובר הוא במענק אשר ניתן באופן חד פעמי לאחר המוות לקרוביו של תושב ישראל אשר קיבל בחודשים שלפני מותו קצבת זקנה, קצבת שאירים, קצבת נכות או שירותים מיוחדים לנכים, ועוד- כל אלה מטעם הביטוח הלאומי.

נכון לתחילתה של שנת 2013, גובה המענק עומד על 8,594 שקלים. הוא ניתן סמוך ככל האפשר למועד הפטירה, כך ששימוש בו להוצאות הכלכליות שהוזכרו מעלה אפשרי בהחלט.

מי מקבל את מענק הפטירה?

חוקי הביטוח הלאומימגדירים שני גורמים אשר זכאים למענק הפטירה לאחר מות יקירם. המקרה הראשון נוגע, כמובן, לאלמן או לאלמנה שהותיר אחריו המנוח. בהיעדר בן או בת זוג, יינתן המענק לילדיו של המנוח, ובתנאי שאלה עומדים בתנאים הביטוח הלאומי המגדירים "ילד".

חשוב לזכור כי מענק הפטירה פועל על בסיס פרמיות, קרי, על מנת ששאיריו של האדם יהנו ממנו נדרש שידאג לתשלומי הביטוח הלאומי טרם מותו. אדם אשר לא מעביר את הכספים הנדרשים לביטוח הלאומי שולל למעשה את מענק הפטירה מקרוביו, ובכך מותיר אותם להתמודד עם משימה לא פשוטה כלל.

דרכים לקבלת מענק פטירה

בניגוד לסוגים אחרים של קצבאות, ועל אחת כמה וכמה במקרה של ביטוחים, קבלת מענק הפטירה על ידי הביטוח הלאומי נחשבת לפשוטה באופן יחסי. כמעט בכל המקרים המענק ניתן לשאירי המנוח באופן אוטומטי לאחר פטירתו, ולא נדרשת כל תביעה מצידם.

מקרה ייחודי נוגע לבני זוג אשר מועד הפטירה שלהם קרוב זה אל זה, כלומר, אינו עולה על 100 ימים. במצב כזה, במידה ובן הזוג השני טרם זכה לקבלת המענק, ייזכה לו הגורם אשר מרכז תחתיו את מרבית סידורי הקבורה וההלוויה.

הערה נוספת: מענק הפטירה אינו הסיוע היחידי שניתן על ידי הביטוח הלאומי. בתנאים שונים, יכולים בני המשפחה לקבל קצבת שאירים (ניתנות לילדיו של המנוח או לבן זוגו שהיה תלוי בו כלכלית),קצבאות זקנה עבור החודש האחרון של החיים או מענקים אחרים, המסייעים גם הם בהתמודדות עם חוויה מורכבת זו.

דרג מאמר זה